İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ DR. NUSRET YAZICI İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

244

İŞKUR emekçilerine yönelik düzenlenen anket sonucuna göre hazırlanan rapor Sayın Yazıcı’ya elden teslim edilirken, İŞKUR’da yaşanan tüm sorunlar ve BES olarak
taleplerimiz kesin ve net bir biçimde kendisine ifade edilmiştir.

Sendikamız, Ağustos ayında gerçekleştirilecek Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Kurumsal talepleri derlemek ve Kurum üst yöneticilerine iletmek amacıyla Kurum ziyaretlerine devam etmektedir. Bu kapsamda Genel Sekreterimiz Davut BALIKçI, Genel Toplu İş Sözleşmesi ve Hukuk Sekreterimiz Şenol KöKSAL, Genel Kadın Sekreterimiz Meryem çAĞ, Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreterimiz Ahmet ACAR ve İŞKUR Genel Müdürlüğü İşyeri Sendika Temsilciliği adına Sinan OK, 16 Haziran 2015 tarihinde İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.Görüşmede; İŞKUR genelinde son dönemde artan mobbing uygulamaları ve sendikamızın mobbing ile ilgili açtığı davalar, İŞKUR İl Müdürlüklerindeki bina ve yerleşim/erişim sorunları, iptal kararı verilen Şube Müdürlüğü görevde yükselme sınavı, başta kurum içinden İMD sertifikası olanların İMD kadrosuna alımı olmak üzere kadro ihdas talepleri, unvan ve maaş farklarının giderilmesine ilişkin temel talepler, engelli çalışanların temel talepleri, nakil, tayin ve atamalarda yaşanan sorunlar ve talepler, İMD kadrosuna ilişkin farklı görev verilmesi ve performans takibinden kaynaklı sorunlar, İŞKUR emekçilerinin kreş, yemekhane, misafirhane talepleri, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen ödenmeyen ikramiyeler, Ankara İl Müdürlüğü’nde kaldırılan yıllık ve saatlik izinler, açılan disiplin soruşturmaları, illerde yaşanan internet kısıtları ve Genel Müdürlük binasının sorunları görüşülmüş ve bu başlıkları içeren BES-İŞKUR 2015 (1) Raporu