BES – ADALET BAKANLIĞI SÜRGÜNLER – 18.05.2015 – (BASIN AÇIKLAMASI)

277