METAL İŞÇİSİ YOL GÖSTERİYOR!

211

Bursa’da toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi ve ücretlerinin iyileştirilmesini talep eden Oyak Renault işçilerinin 15 Mayıs itibariyle başlattığı direniş, metal sektöründe yer alan işyerlerine yayılmaya devam ediyor.
İşveren yanlısı, sarı sendika Türk Metal İş’e yönelik tepkilerle başlayan ve Bursa’da Renault, TOFAŞ ve birçok fabrikada devam eden grev, dün itibariyle (20. 05. 2015) Ankara’da üretim yapılan Türk Traktör fabrikasına da sıçradı. Koç Holding’e bağlı Türk Traktör’de de işçiler üretimi durdurdu.
İŞçİLER SATIŞ SöZLEŞMESİNİN GERİ çEKİLMESİNİ İSTİYOR!
İşçiler; Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin geri çekilmesini ve ücretlerinin iyileştirilmesini talep ediyorlar.
Türk Metal İş ile MESS arasında, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin Türk Metal İş’e tepkileri ve istifaları sonuç vermiş, yapılan toplu sözleşmede talep ettikleri zamları almışlardır. Bunun üzerine diğer fabrikalardaki işçilerin işveren yanlısı Türk Metal İş’e tepkilerinin çığ gibi büyümesi, metal işkolunda giderek yayılan grev ve direniş dalgasını yaratmıştır.
İŞçİLER İSYAN EDİYOR!
İşçiler; işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzenine isyan ediyor, düşük ücret sistemine isyan ediyor,
sermaye denetiminde sahte sendikaya isyan ediyor. . .


Bosch’taki sözleşmeye uygun olarak ücretlerinde iyileştirme, sendika temsilcilerini kendileri seçme ve eylemlerden dolayı arkadaşlarının işten atılmaması konusunda garanti istiyorlar. İşveren yanlısı Türk Metal İş, yeni bir sözleşmenin mümkün olamayacağını, hükümet ise eylemlerin zamanlamasının manidar olduğunu ifade eden açıklamaları ile işçilerin beklentilerinin ve taleplerini anlamaktan ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir.
13 yıllık AKP iktidarında devlet ve sermaye yanlısı sendikalar palazlandırılmış, grevler komik gerekçelerle yasaklanmış, kamu emekçileri ve işçiler sahte sendikalarla yapılan satış sözleşmelerine mahkûm edilmiş/edilmek istenmektedir.
Seçim meydanlarında “kişi başına düşen milli geliri 3 kat artırdık” söylemlerini dilinden düşürmeyen siyası iktidar, emekçiler “benim gelirim niye artmıyor?, iş güvencem niye yok?” deyip, insanca bir yaşam sürdürebileceği ücret ve iş güvencesi talep ettiğinde nankörlükle suçlanabilmektedir.
Metal işçilerinin insanca yaşam talepleri bizim de talebimizdir.
Metal işçilerinin satış sözleşmesine karşı mücadelesi bizim de mücadelemizdir.
Metal işçilerinin gerçek bir toplu sözleşme talebi bizim de talebimizdir.
Türk Metal İş ve Memur Sen gibi hükümet yanlısı, işverenden yana sarı sendikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
İnsanca bir yaşam, güvenceli iş, güvenli bir gelecek için; Şimdi dayanışma zamanıdır! Şimdi mücadeleyi yükseltme zamanıdır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU