ENGELLİLERE YÖNELİK AYRIMCILIK SON BULMALIDIR!

220


Temel sorun alanlarını haftalara ya da günlere indirgeyerek sorunların çözümünü zamana yayan, erteleyen, aynı politikalarda ısrar eden zihniyet en çok da engelli yurttaşlarımızın yaşamını daha da zorlaştırmakta, işkenceye dönüştürmektedir.
ülkemiz, Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi’ni onaylamasına rağmen, sözleşmenin gerekleri kâğıt üstünde kalmakta, uygulamalarda ayrımcılığa yol açan yaklaşımlar devam etmektedir.
Ayrımcı politikalara ve uygulamalara maruz kalan kamudaki engelli emekçilerin sorunlarını yıllardır başta TİS olmak üzere her aşamada dile getirmemize rağmen iktidar ötekileştirme ve adeta yük olarak görme yaklaşımından vazgeçmemektedir.
Oysa engellilerin tüm ihtiyaçlarının tam karşılanması sosyal devlet olmanın başlıca gereğidir.
Konfederasyonumuz engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, mücadeleyi haftalara sığdırmayarak yaşamın her anına aynı sorumlulukla yaklaşımı esas almaya devam edecektir.
Bu vesileyle bir kez daha iktidara engelli kamu emekçilerinin temel taleplerini karşılaması çağrısında bulunuyoruz.
Engellilere yönelik ayrımcılık, değersizleştirme ve ötekileştirme son bulmalıdır. Bu amaçla tüm kamu emekçilerine hizmet içi eğitim verilmelidir.
Engellilere yönelik yapılması gereken yasal ve anayasal zorunluluklar ertelenmeden yerine getirilmelidir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında engellilere yönelik yapılması zorunlu iş, işlem ve eylemler acil yerine getirilmelidir.
Engellilerin sorunlarına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarında acil durumlarda destek olacak birim oluşturulmalıdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarına erişim ve ulaşım sorunu acil bir şekilde çözülmelidir.
Engelli personel istihdam sayısının artırılması sağlanmalı ve çalışmaları teşvik edilmelidir.
Hizmet içi eğitimlerde engellilere yönelik temel haklar, kişisel gelişim vb. konularda eğitim imkânı sağlanmalıdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanıma uygun wc, lavabo vb. ihtiyacı acilen sağlanmalıdır.
Kullanıma uygun asansör (sesli ve görsel-dokunsal uyarı/iletişim sistemi olan, güvenlik bakım ve uyarı işlemleri yerine getirilmiş) ihtiyacı acilen karşılanmalıdır.
İşe geliş gidişlerde (servis olmayan yerlerde) sabah ve akşam saatlerinde 30 dakika tolerans gösterilmelidir.
çalışmanın fiziki koşulları, ortamı ve oturma düzeni, iletişim ağları (telefon, fotokopi, vb. ) oluşturulurken engellinin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
çalışılacak yerde engel durumuna uygun donanımlar sağlanmalıdır.
Engellinin yetkinliklerine ve çalışmasına uygun bir işyeri, birim ve iş sağlanmalıdır.
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç kadar tekerlekli sandalye bulundurulmalıdır. (Sadece çalışanlar için değil hizmet almaya gelen yurttaşlar içinde)
Tekerlekli sandalye ile çalışan engelli kamu emekçileri için uygun geçiş ve dolaşım yolları oluşturulmalıdır. Engelli geçişlerine uygun merdiven yapısı ve geçiş yolları oluşturulmalıdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çay ocağı, yemekhane servisi, kantin erişimi vb. konularda engellilere destek olunmalıdır.
İşyerlerinde kullanılan temel araç ve gereçlerin (ör. özel bilgisayar, klavye, kulaklık, vb. ) ihtiyaç duyulan oranda engelli odaklı planlanması yapılmalıdır.
Yasal bir zorunluluk olan engelli otoparkı uygulamasına uyulmalı, bu zorunluluğu yerine getirmeyen sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.
Engelli kamu emekçilerinin engelli durumunun afişe edilmesi önlenmelidir. Bu nedenle yapılan mobing, ayrımcılık gibi uygulamalar sonlandırılmalıdır.