SURİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMI KINIYORUZ!

217


float: ; /Emperyalizmin Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme projesi farklı yöntem, yoğunluk ve biçimlerde devam etmektedir. Halkların tarihlerinin, geleceklerinin ve bir arada yaşam umutlarının katliam boyutlarına varan saldırılarla giderek yok edildiği bu süreçte, ABD ve işbirlikçi güçleri, “iç savaş” adı altında besledikleri, her türlü lojistek destek sağladıkları silahlı çeteler üzerinden oluşturulan zeminde, etnik ve dini farklılıkları körüklemektedir.
Bölgesel hegemon güç olma hayalleriyle etnik ve mezhepçi politikaları hayata geçiren AKP ise paramiliter güçler üzerinden emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmaktadır.
Bugüne kadar Suriye’deki farklı etnik ve mezheplere yönelik tehditleri körükleyerek iç savaş ortamını yaratan silahlı cihatçı çeteler, farklı zamanlarda ve medya organlarına yansıyan itiraflarıyla da AKP’den destek ve himaye gördüklerini ifade etmektedirler.
AKP’nin mezhepçi politikaları ve dikta rejimi bir yandan ülkemizi Suriye’deki iç savaşın merkez üssü haline getirirken, bir yandan da Suriye’de işlenen katliamları teşvik eden bir rol oynamaktadır.
Bu zemin üzerinden büyüyen ve yayılan silahlı cihatçı çeteler, her türlü insanlık dışı yöntemlerle dün Kobane’de, Rakka, Hama, Humus, Maan, Akra, Lazkiye ve daha birçok Suriye yerleşim biriminde başta aleviler olmak üzere çocuk, kadın yaşlı demeden binlerce masum insana yönelik gerçekleştirdikleri katliamlarına yenilerini eklemektedirler.
25 Nisan’da Suriye’de, Hatay’a 25 km yakınlıktaCisr eş-Şuğur’u ele geçiren çeteler, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde Cisr eş-Şuğur’un yaklaşık 3 kilometre güneybatısında yer alan ve çoğunluğunu Alevilerin oluşturduğu İştebrak Köyü’nde katliam yaparak onlarca sivil insanı katletmiştir. Basına yansıyan bilgiler katliamın boyutlarının daha da büyüyeceğini göstermektedir.
Katliamların Suudi Arabistan-Katar ve AKP iktidarının şekillendirdiği “Sünni Eksen” tarafından desteklenen, lojistik destek sağlanan cihatçı güçler tarafından gerçekleştirildiği, Alevi köylerin hedef alındığı yönündeki açık deliller ve destekledikleri cihatçı çetelerin beyanları AKP iktidarının ateşle oynadığını göstermektedir. Basına da yansıyan “Suriye muhalefetini destekleme” yalanıyla gizlenmek istenen “eğit-donat” stratejisi ve cihatçı çetelerin sınırda geliş-gidişlerine göz yumulması katliamlara açıkça zemin hazırlamaktır.
Sivillere yönelik her tür saldırıyı, katliamı lanetliyor, kınıyoruz. Komşumuz Suriye’ye karşı herhangi bir dış müdahaleyi asla kabul etmiyor, başta AKP iktidarı olmak üzere yürütülen “vekalet savaşı”na son verilmesini, bütün emperyalist güçlerin ve işbirlikçi devletlerin ellerini Suriye’den derhal çekmesini istiyoruz!
Konfederasyonumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da savaştan medet uman AKP’nin mezhepçi, milliyetçi ve yayılmacı dış politikalarına ve emperyalist müdahalelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
AKP iktidarı emperyalizminin çıkarlarına odaklanmış, mezhepçiliğe dayalı, “derin” yayılmacı dış politika anlayışından derhal vazgeçmelidir!
YÜRÜTME KURULU