KESK-DİSK-TMMOB-TTB: BU MEYDANDAN DÖNÜŞ YOK!

219


203px; 270px; KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Komitesi’nin çağrısıyla Taksim’de bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu bir kez daha ilan etti:
“Bu meydandan geri dönüş yok, 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” sloganıyla Mayıs 1977’de katledilenler anıldı.
“1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’ndayız!”
1 Mayıs Komitesi’nin çağrısıyla yüzlerce emekçi ellerinde flamaları ve karanfilleri, dillerinde 1 Mayıs sloganları ile Taksim’de bir araya geldi. Eyleme KESK, DİSK, TMMOB, TTB yönetici ve üyeleri, çeşitli siyasi parti temsilcileri ile emek ve demokrasi örgütleri de katıldı. “Taksim 1 Mayıs alanıdır”, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanı’ndayız” sloganlarının atıldığı kısa bir yürüyüşün ardından Kazancı Yokuşu başında
anma programına geçildi.


1 Mayıs mücadelelerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldıktan sonra, 77, 89 ve 96 katliamlarında yaşamını yitirenlerin adları tek tek okundu ve kitle hep bir ağızdan
“burada” diye yanıt verdi.


Bir kez daha ilan ediyoruz
1 Mayıs Komitesi adına açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu çerkezoğlu, 1970’lerden Haziran İsyanı’na
Taksim’in
emekçiler açısından tarihsel, politik önemine değinerek, “Bu meydandan artık geri dönüş yok, bunu herkes biliyor. 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.
çerkezoğlu’nun ardından Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami özgen ve TTB Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Demirdizen de birer açıklama yaparak iktidarın yasak kararını
eleştirdi, demokrasi, özgürlük ve barış için bütün emekçileri 1 Mayıs’ta Taksim’de olmaya çağırdı.


‘Taksim egemenlerin korkulu rüyası oldu’
Konuşmasına 1 Mayıs’larda yaşamını yitirenleri anarak başlayan Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami özgen, 2010-2012 1 Mayıs’larında bu alanda bir araya gelerek özgürlüğü ve demokrasiyi haykıran milyonların, bir kez daha egemenlerin korkulu rüyası olduğunu ifade ederek Taksim Meydanı’nın ideolojik ve politik kimliğinin olduğunu vurguladı. özgen,
‘Devletin de politik, ideolojik bir kimliği vardır. Taksim’e karşı duruşları onlarından sınıf kimliklerinden kaynaklanmaktadır’
dedi.
Konuşmaların ardından Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakıldı.
Taksim’deki anmanın ardından kitle önce Şişhane’ye gidip 1989 1 Mayıs’ında katledilen Mehmet Akif Dalcı’yı andı. Daha sonra da 1 Mayıs 1996’da katledilenleri anmak için Kadıköy’e doğru yola çıktı.