ÇİĞDEM TOKER: ÖRTÜLÜ’YÜ NASIL PAYLAŞACAKLAR’ (28. 03. 2015)

180

Zaten bir tuhaflık hissediliyordu.
Cumhurbaşkanı için bütçeden ayrılan ödenekte aylık artışlara rastlanmıyor; yıl başında konulan tutar 12’ye bölününce çıkan harcama sınırları aşılmıyordu.
Meclis’teki Torba Kanun Tasarısı’na “Cumhurbaşkanı’na örtülü ödenek verilsin”maddesi eklenince, altı aydır dikkatimi çeken tuhaflık farklı bir zemine oturdu.
Hatırlamadığım kadar uzun süredir bütçe verilerini; son üç yıldır da düzenli olarak örtülü ödenek rakamlarını izliyorum.
Davutoğlu’nun, Başbakanlığı devraldığı Eylül 2014’ten bu yana yapılan örtülü ödenek harcaması; Erdoğan başbakanlığının son iki yılındaki yüksek harcama trendine çok yakındı.
Sanki hiç başbakan değişikliği hiç olmamış gibi. . .
Sanki değişen başbakanın örtülü ödenek kullanım üslubu, harcama öncelikleri, politikaları da aynı kalırmış gibi, aylık tutarların seyrinde anlamlı denebilecek değişim gözlenmiyordu.
***

örtülü ödeneğin gizli ve denetlenemez olması nedeniyle, özel bir belge sunma olanağı yok.
Ancak Cumhurbaşkanı’na (da) örtülü ödeneğin, altı aylık fiili durumu yasal çerçeveye kavuşturma amaçlı bir girişim olduğu kanısındayım. Bu tahmini güçlendiren 3 olguyu dikkatinize sunuyorum:

1. Erdoğan’ın başbakan olur olmaz (Mart 2013) örtülü ödeneğin başına atadığıMaksut Serim’in, Davutoğlu döneminde de görevine devam etmesi.

2. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın son bir aylık görevden ayrılma-dönüş trafiği.

3. Davutoğlu’nun altı aylık örtülü ödenek harcamaları ile Erdoğan’ın başbakanlığının son altı ayına dair harcamalarının birbirine yakınlığı.Bu üç olgu birlikte değerlendirildiğinde, Eylül 2014-Şubat 2015 döneminde yapılan örtülü ödenek harcamaları, -velev ki- Başbakanlık ve Maliye bürokrasisinde belgeye-imzaya bağlanmış olsa dahi, harcama inisiyatifinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu işaret ediyor. 2. 3 milyar TL ortak kullanımda
Cumhurbaşkanı’nın bütçeden hangi oranda örtülü ödenek kullanacağına dair bir ayrıntı, maddede yer almıyor. Bu da, Erdoğan ile Davutoğlu’nun yürürlükteki oranı, yani “genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 5’i”ni birlikte kullanacağı anlamına geliyor.
Birlikte kullanımın usulü de henüz bilinmiyor. Şu anda tek bildiğimiz, 2015 için harcanabilecek maksimum tutar olan 2. 3 milyar TL’yi beraberce harcayacakları ve tabii ki “emirin demiri keseceği”. . .
Bu tutar Erdoğan-Davutoğlu ikilisine yetecek mi, yoksa ilerleyen zamanda “binde 5” oranını yükseltmek için ayrı bir yasa değişikliği mi gelecek; izleyeceğiz.
örtülü ödenek, İç Güvenlik Paketi’nin kabulünden hemen sonra Erdoğan’ın da emrine sunuldu.
Açık polis devletine örtülü başkanlık geldiğinde, tarihler, “ölmeme Günü”nün sabahını gösteriyordu.

28. 03. 2015 – CUMHURİYET