EPSU GÜNEY-DOĞU AVRUPA SEÇİM BÖLGESİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI

219

EPSU’nun Güney-Doğu Avrupa Seçim Bölgesi Toplantısı 12-13 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır.
Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı katılmış olup, Kamu Sektörü çalışanlarını ve Sendikalarını Etkileyen Yakın Tarihli Gelişmeler, Geleceğe Dönük Beklenti ve önerilerimiz ve İşkolumuzda Yaşanan Hak İhlalleri konu başlıklarında rapor sunmuştur.