SGK’NIN 30 GÜNÜ GEÇEN İZİN SÜRELERİ İÇİN EK ÖDEME KESİNTİSİ YAPACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMESİNE YARGI DUR DEDİ

232


113px; 11. 4. 2014 tarihli ve 1351 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline Yapılacak Ek ödemenin Usul ve Esaslarının 6. maddesinin 1. fıkrasının ‘c’ bendinde yer alan ‘Ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süreyle orantılı olarak ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev yapma şartı aranmaz. ‘ ibaresinin, 7. ve 8. maddelerinin tamamının ve İstanbul İlinde fiilen görev yapan personele ilave ek ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemenin yer almadığı belirtilerek 6. maddesinin eksik düzenleme nedeniyle iptali istemiyle yürütmenin durdurulması talebiyle açmış olduğumuz dava da Danıştay 11. Daire 2014/ 2932 E. Sayılı dosyada yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Karar örneği İçin

Tıklayınız

. . .