GÖSTERMELİK VERGİ HAFTASI KUTLAMASI DEĞİL VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!

235


Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl şubat ayının son haftasında, göstermelik etkinliklerle kutlanan vergi haftası, üye sendikamız BES tarafından düzenlenen basın toplantısında protesto edildi.
23 Şubat 2015 Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında; adil bir vergi sistemi için taleplerimiz ifade edilerek, adaletsiz vergi sistemine dair eleştirilerimiz kamuoyu ile paylaşıldı.
Etkinliğe, Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanları, Lami özgen, Şaziye Köse, Eğitim-örgütlenme ve Basın-Yayın Sekreteri İlhan Yiğit, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan çakar, Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Beyazıt İlhan ve birçok kurum ve siyasi parti temsilcileri katılırken BES Genel
Sekreteri Davut Balıkçı yaptığı açılış konuşmasında TBMM’de iç güvenlik paketi adı altında sıkıyönetim yasalarının çıkartılmaya çalışıldığı bir süreçte güvenlikçi politikaların emekçilerin üzerindeki etkisini ifade etti.
BES Genel Başkanı Fikret Aslan yaptığı basın açıklamasında; emekçilerin üzerindeki vergi yükünü ve vergi adaletsizliğini dile getirirken, adil bir vergi sistemi ile büro emekçilerinin yaşadığı sorunlar hakkında görüş, öneri ve talepleri ifade etti. Aslan, tüm maliye emekçilerini, kutlanacak vergi haftası etkinliklerine katılmamaya, BES tarafından “vergide adalet” talebi ile yapılacak alternatif etkinliklere katılmaya davet etti. (


133px; Açıklamanın ardından, ağır vergi yükü altında sürekli yoksullaşan işçi, kamu emekçisi, emekli, işsiz ve küçük esnaf adına plaket verildi.
İlk olarak kamu emekçilerini temsilen maliye emekçisi Cem Kaya’ya plaketi Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Şaziye Köse tarafından verildi. Eş Genel Başkanımız yaptığı konuşmasında, ülkemizdeki vergi sistemine ilişkin eleştirilerini ifade ettikten sonra, vergi adaletinin olmadığı bu sisteme vergi vermeyecek günlerde vergi haftası kutlama temennisinde bulundu.