ÇİĞDEM TOKER: AKP’NİN ‘ÖRTÜLÜ’SÜ 7. 5 MİLYARI GEÇTİ (17. 02. 2015)

180

Ocak ayı bütçe verilerine göre örtülü ödenekten, yılın ilk ayında yapılan harcama, yaklaşık 110 milyon TL olarak gerçekleşti. (109 milyon 897 bin TL)
İlginç bir rastlantıyla bu rakamın, hem bir önceki yıl olan 2014’ün ilk ayıyla; hem deDavutoğlu‘nun örtülü ödeneği devraldığı Eylül 2014’teki harcama tutarıyla aynı düzeyde olduğu görünüyor.
Böylece, başbakanlığı geçen eylül ayında devralan
Davutoğlu’nun, görevde bulunduğu beş aylık dönem boyunca örtülü ödenekten yapılan toplam harcama, 447 milyon 725 bin TL’ye ulaşmış oldu.
Bu tutarın ne kadarının
“kapalı savunma ve istihbarat hizmetleri”, ne kadarının”devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatları”
ve ne kadarının da
“devlet itibarının gerekleri”
için yapıldığını bilme şansımız yok.

***

2002 seçimlerinin ardından iktidara gelen ve ilk bütçesini 2003 yılı için hazırlayan AKP hükümetlerinin 12 yıllık örtülü ödenek bilançosu ise (son veriyle birlikte) 7. 5 milyar TL’yi geçti.
Bu tutarın 7 milyar 93 milyon TL’sinin Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan‘ın başbakanlık dönemini kapsadığı, geçen aralık ayında bu köşede yazıldı.
Davutoğlu’nun beş aylık
“gizli hizmet giderleri”
de eklendiğinde, AKP iktidarlarının; herhangi bir denetime tabii olmayan ve vergilerimizden finanse edilmesine karşın, nereye harcandığını bilmediğimiz
“örtülü”
faturası, 7 milyar 530 milyon TL olarak gerçekleşti.
‘Polis devleti’ bütçede

Ocak ayı bütçe rakamlarında dikkat çeken bir diğer kalem ise
“güvenlik ve savunma harcamaları”nda gerçekleşmiş: 35 milyon TL.
Şüphesiz, bu rakamın bir anlam ifade etme-si için, geçmiş yılların aynı dönemiyle karşılaştırılması gerekli.
Zaten konunun çarpıcı boyutu da burada. 2014 yılı Ocak ayında,
“güvenlik ve savunma”
için bütçeden harcanan para 9. 7 milyon TL.
Geçen yılın aynı dönemine göre güvenlik ve savunma harcamalarında, 3. 6 katlık bir artıştan bahsediyoruz. . .
Aynı kalem için 2013’ün aynı dönemine bakalım: Yaklaşık 2. 4 milyon TL.
İki yıl içinde AKP iktidarının, güvenlik ve savunmaya harcadığı tutarda, 14. 5 katlık bir artış gerçekleşmiş.
Geçen ay güvenlik ve savunma için yapılan 35 milyon TL’lik harcamanın 10. 3 milyon TL’lik kısmının
“mühimmat”a ayrıldığını vurgulayalım. (Fikir vermesi açısından; biber gazı fişekleri ve ses bombalarının
“mühimmat”
tanımına girdiği belirtelim. )
35 milyon TL’lik güvenlik-savunma harcamasının sadece 4 milyon TL’lik kısmı
“silah, araç gereç ve savaş teçhizatı alımları”na ayrılmış. 16. 5 milyon TL ise bütçe tanımı”güvenlik ve savunmaya yönelik silah araç gereç ve savaş teçhizatının”
İŞLETME’si için harcanmış.
2013 ve 2014 yılı ocak aylarında
“güvenlik ve savunma harcamaları”
nın alt kalemi olan
“mühimmat”ın
“sıfır”
göründüğünü not düşelim. Son bir bilgi olarak da 2013 ve 2014 yıllarındaki
“güvenlik-savunma”
harcamalarının, ayrı ayrı 4. 7 milyar TL düzeyinde olduğunu belirtelim.
Ocak ayı
“güvenlik-savunma”
harcamalarındaki tırmanış ve geçmiş yıllara göre oransal yüksekliğini, Meclis’teki
“İç Güvenlik Paketi”nin
“ruhu”ndan bağımsız düşünemeyiz. Bir egemenlik belgesi olarak bütçe, son tahlilde iktidarların
“yönetme biçimi”
ve tercihlerinin aynasından başka bir şey değil çünkü.
17. 02. 2015 – CUMHURİYET