GENEL MECLİSİMİZ TOPLANDI!

253

Konfederasyonumuzun çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki sürecin planlandığı Genel Meclisimizin 8. Dönem 2. Olağan Toplantısı, 13-14 Şubat 2015 tarihlerinde, Diyarbakır’da,
aşağıdaki gündemle gerçekleştirilmiştir.
Geçmiş Sürecin değerlendirilmesia)
Siyasal süreçb)
Sendikal süreç1)
Mücadele program taslağını (TİS süreci dahil) değerlendirme-tartışma2)
Yönetmelik taslaklarının (Mali İşler Yönetmeliği, KESK Merkez Yürütme Kurulu Görev Yönetmeliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Şubeler Platformu Yönetmeliği) değerlendirilerek son halinin verilmesi.