BÖLGE TEMSİLCİ EĞİTİMİMİZ EREĞLİ’DE YAPILDI

227

7. Dönem 2. Bölge Temsilci Eğitimimiz 7-8 Şubat 2015 tarihlerinde Zonguldak Ereğli’de yapıldı.
Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu illerini kapsayan eğitimimiz 7 Şubat 2015 Cumartesi günü Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı’nın açılış konuşmasıyla başladı.
Eğitim Sen Eğitimcisi A. Erhan Turgut’un “Kapitalizmin Krizleri ve Sınıf Hareketinin Dönüşümü”, DİSK Eğitim Uzmanı Serkan öngel’in “Kamunun ve Emek Sürecinin Dönüşümü” Doç. Dr. Aziz çelik’in Güvencesiz çalıştırma, Taşeronlaştırma, Torba Yasa” konu başlıklarında yaptıkları sunumlarla birinci gün tamamlandı.
8 Şubat 2015 Pazar günü, Petrol-İş Kadın Dergisi Editörü Necla Akgökçe’in “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Emeği”, Tiyatro Sanaçtı Haldun Açıksözlü’nün “Sendikal İletişim-örgütlenmede Drama Yöntemleri” ve
Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın Şişman’ın “Eğitim çalışmasının Değerlendirilmesi” konu başlıklarında yaptıkları sunumlarla eğitimimiz sonlandırıldı.
NOT: Eğitimin video çekimleri sitemizin “Etkinlikler-Faaliyetler” bölümünde yayınlanacaktır.