GREV ARİFESİNDE BİRLEŞİK METAL İŞ’E DAYANIŞMA ZİYARETİ!

237

Metal işkolunda 29 Ocak’ta başlayacak grev öncesi KESK-DİSK-TMMOB-TTB Başkanları Birleşik Metal İş Sendikası’nı ziyaret ederek, grev amacına ulaşana ve kazanımla sonuçlanana kadar metal işçilerinin yanında olduklarını ifade ettiler.
Ziyarette, Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami özgen, Genel Sekreterimiz Hasan Toprak, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile Konfederasyonumuz ve DİSK üyesi sendikaların genel başkan ve yöneticilerinin 26 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirdiği dayanışma ziyaretinde ilk olarak Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, grev sürecine nasıl gelindiğini, greve nasıl hazırlanıldığını ve bu grevin Türkiye’deki çalışma yaşamına dair anlamını anlatan bir konuşma yaptı.
Adnan Serdaroğlu’nun ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko “Metal işçilerinin, Birleşik Metal İş sendikamızın bu onurlu grevi DİSK’in grevidir” dedi.
Metalde ve diğer iş kollarındaki sarı sendikaların arkasında devletin, hükümetin, patronların olduğunu söyleyen Beko “DİSK’in arkasında ise sadece işçiler ve emek dostlarımız var” diye konuştu.
Konfederasyonumuz Eş Genel Başkanı Lami özgen de yaptığı konuşmada 29 Ocak’ta grevin gerçekleşeceği tüm illerde DİSK ile beraber mücadeleyi büyüteceklerini söyledi ve “Grev amacına ulaşana kadar biz de metal işçileriyle yan yana olacağız” dedi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da “Grev davulu çaldığında mühendisler de halayda olacak” diyerek grev boyunca TMMOB’nin dayanışma içinde olacağını söyledi.
TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan da “Herkes üstüne düşen görevi yapmalı ve elini taşın altına koymalıdır. Bu grevin başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.