ESKİ MYK ÜYEMİZ KENAN AKBABA HAKKINDA KARAR!

349

Eski MYK üyemiz Kenan Akbaba’nın “Devlet Memurluğundan çıkarılma” talebi ile Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’na sevk edilmesi üzerine, ikinci oturum Sendikamız Avukatı Selçuk Kozağaçlı ve MYK üyemiz Ahmet Acar’ın da katılımıyla bugün toplanmıştır.
Kurul tarafından soruşturma raporunda Kenan Akbaba’ya yöneltilen suçlamalara ilişkin üyemizin 2012 yılı faaliyetlerinin zaman aşımına uğradığı, 2013 yılına ilişkin faaliyetlerinin ise sendikal faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle ceza verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili bugün Gelir İdaresi Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 2307 id=goster name=154da22b87eadc.jpg”>

kckimg class=avatar =401


float: 257 /
Açıklamadan önce konuşma yapan Av. Selçuk Kozağaçlı, kazanımların sendikal sahiplenme sonucu gerçekleştiğini belirterek, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapmıştır.
Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklama aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
SENDİKAL FAALİYETLERİMİZ YARGILANAMAZ!
AKP 12 yıllık siyasi iktidarında uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalara karşı yükselen muhalefeti bastırmak için her türlü faşizan uygulamayı yapmaktan geri durmamış, en dinamik muhalefet hareketlerinden birisi olan KESK de bu süreç içerisinde bundan nasibini fazlası ile almıştır.
KCK ve DHKP/C adı altında yapılan operasyonlarla KESK’i itibarsızlaştırma ve kriminalize etme çabalarından üyelerimize dönük baskı, sürgün ve cezalara kadar AKP’nin faşizan uygulamaları her geçen gün artarak devam etmektedir.
TMK 10. Maddesi ile Görevli ve Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında 184 kamu emekçisi hakkında adli soruşturma başlatılmış, 19. 02. 2013 tarihinde Kamu Emekçilerine yönelik olarak başlayan “operasyon” kapsamında eski MYK üyemiz Kenan AKBABA’nın da aralarında bulunduğu 184 KESK üyesi Doktor, Hemşire, öğretmen, Maliye Memuru, çSGB çalışanı, YSK çalışanı, Adliye personeli, Belediye personelinin evleri aranmış, bazıları gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Kenan AKBABA da sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğu
19. 02. 2013 tarihinde gözaltına alınmış ve 20. 02. 2013 tarihinde serbest bırakılmıştır.
Ankara Başsavcılığı’nın talimat yazısı ile neredeyse tamamı sendikal faaliyetlerden oluşan iddianamedeki suç isnatlarından hareketle disiplin soruşturmasının başlatılması, idari soruşturmanın da somut, kesin ve inandırıcı bir delile dayanmadığını, soruşturmanın hukuka uygun ve adil esaslara göre başlatılmadığını göstermektedir.
Kaldı ki; yeni yasal düzenlemelerle hem TMK hem de TCK’da değişiklikler yapılmış ve TMK 10. madde ile görevli mahkemeler kapatılmıştır. Dolayısıyla, henüz yargılamanın bile hangi somut isnat ile yapılacağı dahi belirsiz iken, hakkımda düzenlenen soruşturma raporu ile bu iddiaların gerçekleşmiş olduğu yönünde bir hükme varılması ve Kenan AKBABA’nın suçlu olduğu yönünde değerlendirme yapılması hukuksuzdur.
Operasyon sonrası yaşanılan süreç hukuk skandalları ile başlamış, tutuklanan üyelerimizin tutukluluk sürelerinden tutun, iddianamelerine kadar baştan sona çelişkilerle dolu süreç halen devam etmektedir. Sendikal faaliyetlerimizin suç olarak gösterilmeye çalışıldığı bir anlayış öne çıkartılmaya çalışılmış, gelinen noktada tutuklu kimse kalmamıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü İşyeri Temsilcimiz Kenan AKBABA memuriyetten çıkarma talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Yargı süreci devam eden üyemiz hakkında hazırlanan raporda sendikal faaliyetlerimiz konu edilmiş olup, aslında disiplin kurulu toplantısında yargılanacak olan sendikal faaliyetlerimiz olacaktır.
23. 09. 2014 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, Kenan AKBABA’nın memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin, hakkında soruşturma raporu düzenleyen muhakkik tarafından 657 sayılı Yasanın 125/E-c maddesi uyarınca “devlet memurluğundan çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasının önerildiği, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ise, 657 sayılı yasanın 125/E-g bendi gereğince “devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasının önerildiği, her iki önerinin birbiriyle farklılık arz etmesi nedeniyle Kurul’un sağlıklı bir karar verme imkanı olmadığı gerekçe gösterilerek farklılığın giderilmesi amacıyla dosyanın soruşturmayı yapan muhakkike gönderilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Yüksek Disiplin Kuruluna sendikamızı temsilen katılan genel sekreterimiz Davut BALIKçI tarafında şerh konulmuştur.
öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nı yaptığı bu yanlış ve hukuksuz uygulamadan ve sendikal faaliyetlerimizi kriminalize etmeye çalışan yaklaşımından vazgeçmeye davet ediyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da BES olarak bu suçları işlemeye devam edeceğiz. AKP iktidarını emekçiler üzerindeki baskıcı politikalarını terk etmeye çağırıyor, aksi takdirde meşru zeminlerde her türlü eylem hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU