GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA BANKACILIK MODELİ MAKYAJI!

212

2005 yılında büyük bir gümbürtüyle Gelirler Genel Müdürlüğü’nün yerine kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geldiği nokta ortadadır. Kurulması üzerinden neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen ülkemizde vergi adaletini sağlayamadığı gibi maliye emekçilerine de fırsat eşitsizliği, ücret adaletsizliği ve istihdam belirsizliğini dayatan süreç bir bütün maliye emekçilerini tasfiye süreci ile karşı karşıya bırakmıştır.
Zihniyetin değişmediğinin de somut bir örneği, önceki gün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Anadolu Ajansına yaptığı açıklama ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Vergi dairelerinin bankalar gibi tek tip hale getirileceği, bu konuda Eskişehir ilinde pilot uygulamaya geçileceği kamuoyuna duyurulmuş olması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda da asli görevlerinin dışında şekilsel değişikliklerle model arayışı ve yapboz uygulamalarında ısrardır.
Vergi adaletini hedefine koymayan ve maliye emekçileri arasındaki ayrımcı politikalarda ısrar eden anlayışı kabul etmiyoruz.
Konu ile ilgili bugün Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenlenmiş, sendikamızın görüşleri kamuoyuyla paylaşılmıştır.
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklama aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA


304px; 2005 yılında üzerinde büyük gürültü kopartılan ve maliyede devrim olarak kamuoyuna sunulan Gelir İdaresi Başkanlığı kuruluş süreci, Gelirler Genel Müdürlüğü isminin değişmesinden öteye geçememiş bir sürü süslü püslü söyleme rağmen 10 yıllık bir süreci tamamlamak üzere olan Gelir İdaresi Başkanlığı süreci tam anlamı ile fiyaskodur.
Bu süreçte Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan yaklaşık 60 bin maliye emekçisi gelir ve gider birimleri üzerinden ayrıma tabi tutulmuş, uzmanlaşma sürecinde ortaya çıkan fırsat eşitsizlikleri, kadro ve unvanlar üzerinden yaratılan suni ayrıştırmalar, ücret adaletsizliği ve istihdam belirsizliği çalışma hayatını kaosa sürüklemiş maliyeci kimliği üzerinde ciddi tahribat yaratmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan yaklaşık 40 bin kişinin 17. 262’si yıllardır aynı masalarda aynı işi yaptıkları halde ortalama 1000 TL’lik ücret adaletsizliğini her ay yaşamaktadır. Kadro ve unvanlar üzerinden görev tanımı yapmaktan bile aciz bir Bakanlığın banka modeli v. b yaklaşımları öncelikle gerçeklikten oldukça uzaktır.
Vergi dairesine yolu bile düşmemiş, bürokratlar tarafından hazırlanan Gelir İdaresi Başkanlığı yasası 2005 yılında sendikamızın tüm itirazlarına ve ortaya koyduğu direnişe rağmen yasallaşmış geçen 10 yıllık süreç itirazlarımız yönünden sendikamızı haklı çıkarmıştır. Mesele vergi toplamada organizasyon olarak algılanmış, adaletsiz ve dolaylı vergilere dayanan vergi sistemimiz bu süreçte aynen devam etmiş, sermaye kesimleri için ülkemiz vergi cenneti olmaya devam ederken emekçiler vergi yükü altında ezilmeye devam etmiştir.
Adeta yapboz tahtasına dönen Maliye Bakanlığı eşitsizliğin, adaletsizliğin, belirsizliğin ve tasfiyenin bakanlığı haline getirilmiştir. 10 yıllık süreç maliye emekçilerine ücret adaletsizliğini, fırsat eşitsizliğini ve istihdam belirsizliğini dayatırken, küçük esnaf ve emekçilere de vergi adaletsizliğini dayatmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bankacılık Modeli Makyajı!
Gelir İdaresi Başkanlığının 10 yıllık süreci her yönden başarısız olmuş, bu başarısızlık makyajla örtülmek istenmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bankacılık modelini esas alan çalışmaların başlatıldığını kamuoyuna açıklayıp, vergi dairelerinin hizmet odaklı bir anlayışla şubelere dönüşeceğini ifade etmektedir. Sayın Bakan öncelikle son on yılın bir özeleştirisini vermelidir. Yine Sayın Bakan’ın allayıp pullayıp kamuoyuna sunduğu model ilk etapta Eskişehir ilimizde pilot olarak uygulanacaktır. Eskişehir pilot uygulaması Maliye Bakanlığı içinde yıllardır söylenen ama başlatılamayan yılan hikâyesine dönmüş bir meseledir. Pilot uygulamalar sonuç itibariyle deneme anlamına gelmektedir, uygulamanın başarısız olma olasılığı da Gelir İdaresi Başkanlığı sürecinde olduğu gibi yüksektir.
Adil bir vergi sistemi için vergi reformundan bağımsız yapılanmaların başarılı olma şansı yoktur. Bunun yolu da maliye emekçilerinin örgütlü olduğu sendikalar aracılığı ile maliye emekçilerinin söz yetki ve karar hakkı ile mümkündür.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Soruyoruz?

Gelir İdaresi Başkanlığı süreci ile birlikte ortaya çıkan sorunlar karşısında ortaya çıkan taleplerimize bu güne kadar çözüm iradesi ortaya koymadan bankacılık modeli diye kamuoyuna deklere ettiğiniz Eskişehir ilimizde uygulanacak pilot uygulamanın yeni bir kaos yaratacağının farkında değil misiniz?
– Gelir İdaresi Başkanlığı yasası çıkarılırken ara kademe yöneticileri kaldırarak bürokrasiyi kaldıracağız iddiası ortada iken ortaya koyduğunuz organizasyon şeması ile Gelir idaresini bürokrasi batağına sürüklediğinizi göremiyor musunuz?
– Vergi dairelerinin şubeye dönüşmesi ile hizmet odaklı anlayıştan bahsederken, bugüne kadar vergi dairelerinde verilen kamu hizmetinin hizmet odaklı olmadığını mı ifade ediyorsunuz?
– Kamu hizmeti vermeye elverişli olmayan olası bir depremde risk içeren birçok hizmet binasına yıllardır çözüm bulamayan Bakanlığın gerekirse AVM’lerde şube açacağız söyleminin samimiyetten uzak bir yaklaşım olduğunun farkında mısınız?
– Her türlü kağıt evrakın elektronik ortama aktarılması üzerinden tasarruftan bahsederken açılacak şubelerle ilgili ortaya çıkacak maliyetten de bahsetmek gerekmiyor mu?
Büro Emekçileri Sendikası Olarak Maliye Emekçilerinin Mağduriyetine İzin Vermeyeceğiz!
Bu uygulama ile Maliye Bakanlığı’nda da diğer bakanlıklarda olduğu gibi kadrolaşmanın önü açılmakta, işe göre insan yaklaşımın yerini insana göre iş yaklaşımının alacağı görülmektedir. Açıkça kendi kadrolarına makam yaratma kaygısı ile hareket edildiği ortadadır. Bu anlayış Maliye Bakanlığı’nda da liyakatin yerine atama kültürünü yerleştirecek ve yeni adaletsiz uygulamalara neden olacaktır.
Maliye Bakan’ı Mehmet Şimşek yaygın olarak şube açmaktan gerekirse bazı vergi dairelerini kapatmaktan bahsetmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda istihdam açığı ortadadır. Hangi personelle bu şubelerde hizmet verileceği muamma olarak ortada dururken maliye emekçileri rotasyon uygulaması ile karşı karşıya bırakılmak istenmektedir. BES olarak maliye emekçilerinin iradesi dışında ortaya konacak rotasyon uygulamalarının karşısında olacağımızı bir kez daha ifade ediyor maliye emekçilerinin her türlü mağduriyetine karşı mücadeleden geri durmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Yine pilot uygulama ile birlikte maliye emekçilerine performans uygulamaları dayatılmak istenmektedir. BES olarak emekçilerin her türlü ekonomik, özlük ve demokratik taleplerinin toplu sözleşme ile belirlenmesi yaklaşımından hareketle emekçileri birbirleri ile rekabete zorlayan, yabancılaştıran ve kamu hizmetinde niteliği düşüren performans uygulamalarını kabul etmemiz söz konusu bile değildir.
Etkin Bir Gelir İdaresi ve Nitelikli Bir Kamu Hizmeti İçin:
Sosyal tarafların katılımcılığının esas alınacağı radikal bir vergi reformu için çalışmalar başlatılmalı, adaletli bir vergi sistemi hayata geçirilmelidir. Maliye emekçileri arasındaki suni ayrımlara son verilerek ücret adaleti sağlanmalı, istihdam belirsizliği ortadan kaldırılmalıdır.
“Zararın neresinden dönersen kardır” mantığı ile Eskişehir’de yapılacak pilot uygulamadan vazgeçilmeli, etkin bir gelir idaresi için sendikamızın görüşlerinin de alınacağı bir süreç bir an önce başlatılmalıdır. Personel eksikliği giderilmeli, kadro ve unvanlar üzerinden iş tanımı yapılarak, bir an önce ücret adaleti sağlanmalıdır.
style=margin-:36. 0pt;
MERKEZ YÖNETİM KURULU
style=margin-:36. 0pt;
margin-:36. 0pt;
kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www.bes.org.tr/resimler/haber/154a274484003f.jpg”>

/byk

kck/bodykck/htmlbyk