ANTALYA ŞUBEMİZ: HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

271

ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin ödenmesini isteyen Antalya Şubemiz, 26. 12. 2014 Cuma günü saat 16:45’te Antalya Defterdarlığı’nda protesto eylemi gerçekleştirmiştir.
2262 id=goster name=154db6dc4cf83f.jpg”>

kckimg class=avatar =169


margin: 5px; float: ; 254 /
Şube Başkanımız Mustafa AYAR yaptığı açıklamada “Yaklaşık 1 aydır 6552 sayılı Yasaya istinaden 07. 11. 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bakanlar kurulu kararının gereği olan
fazla çalışmamızın
karşılığı olan
ücretlerinin tıpkı İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve diğer illerde
ve ilimiz Malmüdürlükleri olduğu gibi 2014/Ekim ayı karşılığının ödenmesini talep ettik. Ancak olumlu yaklaşım göremedik. Bu talebimizin karşılanması için 18. 12. 2014 tarihinde uyarı
amacı ile yarım gün üretimden gelen gücümüzü kullandık. Bu demokratik tepkimiz sonucu bizler Vergi Dairesi başkanlığından davet edilmeyi beklerken, davet edilmediğimiz gibi, bu binada örgütlü bulunan ve
yaklaşık 600 kişiyi temsil eden sendikalar olarak randevu talebinde bulunduk. Randevumuza olumlu yanıt verilmemiştir. Aslında muhataplık ilişkisi değerlendirildiğinde 600 çalışanı temsilen istenen randevuya olumsuz yanıt vermek, bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Vergi Dairesi başkanlığımızın yetkilileri bilmelidir ki
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları burada. . . Biz buradayız. Biz 18. 12. 2014 tarihinde söylediğimizin arkasındayız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyoruz. Hak gaspları, yok sayılmak, hukuksuzluklar ve baskılar devam ettiği müddetçe
her türlü demokratik tepkimizi ortaya koymaktan geri durmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. ” dedi.