MARAŞ KATLİAMININ ACISI YÜREKLERİMİZDEKİ YERİNİ KORUYOR!

244

2208 id=goster name=154db787556033.png” />

kckimg class=avatar =179

margin: 5px; float: ; 254 /
Maraş katliamın üzerinden tam 36. Yıl geçti…
12 Eylül faşist darbesine zemin hazırlamak için yapılan ve utanmadan darbenin gerekçelerinden sayılan Maraş katliamı, aynı zihniyetin hala işbaşında olmasından dolayı aydınlatılmadı, aydınlatılmak istenmiyor. Daha da ötesi katliamın anması bile yasaklanarak paramiliter güçler cesaretlendirilmekte, kollanmaya devam edilmektedir.
AKP’nin bugün sürdürücüsü olduğu tek tipleştirme, farklılıklara tahammülsüzlük ve resmi ideoloji bu tür cinayetlerin azmettiricisi ve tertipleyicisidir.
“Kutsal devlet”, “resmi din”, “tek ulus”, “tek dil” gibi retoriklerle halklarımıza dayatılan tekçilik faşizmin en alası olup kanlı bir tarihe sahiptir. Maraş katliamının arka planında bu ideolojik zihniyet vardır.
19-24 Aralık 1978 tarihinde yüzlerce Alevi yurttaşımızın öldürülmesi, 200’ün üzerinde evin yakılması, 100’e yakın işyerinin tahrip edilmesiyle sonuçlanan Maraş Katliamının bir kontrgerilla eylemi olduğu sonrasındaki gelişmelerle kanıtlanmıştır. Nitekim dönemin Başbakanı Bülent Ecevit olayların kendisini uzun süredir direndiği sıkıyönetim talebine zorlamak için kontrgerillalar tarafından çıkarıldığını açıklamıştır.
Buna rağmen gerçek sorumlular hala açığa çıkarılmamış, yargılanmamıştır. Devam eden 12 Eylül davasında da mahkeme Maraş Katliamını açığa çıkaracak bir tutum içinde değildir. Tüm gelişmeler göstermektedir ki, “devletin bekası” adına yapılan cinayetlerin üzeri örtülmekte, katiller bırakalım cezalandırılmayı zaman içerisinde ödüllendirilmekte, önemli görevlere getirilmektedirler. 19 Aralık cezaevleri ve Roboski katliamları ile Hrant Dink cinayetleri bunun en bariz örneklerindendir.
AKP iktidarı “tekçi” ve resmi din anlayışı politikalarıyla kendisinden önce katliam yapan iktidarların sürdürücüsü olduğunu hem katliamların gerçek faillerini koruyarak hem de anmayı bile yasaklayarak kanıtlamıştır. Yine Roboski katliamıyla aynı devlet anlayışının devamcısı olduğunu göstermiştir.
AKP iktidarını katliamlara davetiye çıkaran otoriter, baskıcı, tekçi ve polis devleti uygulamalarından vazgeçmeye, alevi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya ve paramiliter güçleri dağıtmaya çağırıyoruz. Devlet şiddetini artırmaya yönelik “güvenlik yasası” geri çekilmeli, toplumsal yaşam mühendisliğinden ve dayatmalarından vazgeçilmelidir.
Yıldönümü vesilesiyle Maraş katliamını bir kez daha şiddetle kınıyor, yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızı anıyor ve gerçek sorumluların açığa çıkarılıp cezalandırılmasını istiyoruz.
Yürütme Kurulu