İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ NUSRET YAZICI İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

205

23 Aralık 2014 Salı günü, Genel Başkanımız Fikret Aslan, Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız İsmet Meydan, Şube Sekreterimiz Deniz Akıl ve İşyeri Temsilcimiz Sinan Ok’un katılımıyla İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
Görüşmede, kurum çalışanlarının unvan ve maaş farklılıklarının giderilmesi, ikramiye talebi, çalışma barışı, çalışma koşulları, gibi konular gündeme getirilmiş olup, rapor halinde Sayın Yazıcı’ya sunulmuştur.
Sayın Yazıcı’ya;- İŞKUR emekçilerinin ikramiye hakkının yasal gaspı açıklanmış ve anayasa mahkemesinin iptal kararının sonucu olarak ikramiyelerin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. 2014 yılındaki maaş zamlarının enflasyona karşı memurları korumadığı, birçok kamu emekçisinin zor durumlarda bırakıldığı, ikramiye ödemelerinin bu durumu kısmen telefi edebileceği, ayrıca ikramiyelerle ilgili mahkeme kararlarının kurumlar aleyhine sonuçlanmaya başlandığını, bu konuda dava masraflarının kurumlara ayrıca yük getirebileceği, tüm personele ikramiyelerin ödenmesi gerektiği,
– Bazı İŞKUR hizmet binalarında çalışma alanlarında fiziki koşulların çok olumsuz olduğu, OSTİM örneğindeki gibi, bu koşullar düzeltilmediğinden çalışanların
birçok sorunla karşılaştığı, bunların ne zaman düzeltileceği,
– İŞKUR emekçilerinin işyeri ziyareti ve işveren görüşmeleri için gerekli donanımla donatılmadan sahada olduklarını, ulaşım, iletişim, öğle yemeği sorununun birçok ilde yoğun yaşandığı,
– Kurum personelinin, özellikle İMD kadrosundakilerin bazı hizmet içi eğitim taleplerinin zamanında karşılanmadığı, bu eksikliğin hem işe hem de iş dışı çalışma ilişkilerinde kendini gösterdiği,
– İŞKUR Genel Müdürlüğü İşyeri Temsilcilerimizden Sayın Murat Karaduman’ın görev yeri değişikliğinin yasaya uygun olmadığı veya görev yeri değişikliği işleminin geri çekilmesi gerektiği,hususları iletilmiştir.
Sayın Yazıcı;- İŞKUR emekçilerinin ikramiye hakkının ödenebilmesi için tüm mevzuat imkanlarından yararlanılması gerektiği, bu konunun sadece İŞKUR bağlamında değil, Maliye ve benzer kurumlar olarak SGK ile birlikte düşünülerek ele alınması gerektiği, kendisinin İŞKUR emekçileri için bu hakkın kullanılması amacıyla tüm imkanlarını kullanacağı,
– Bazı İŞKUR hizmet binalarının fiziki koşulların olumsuz olduğunu ancak bu koşulların hızla iyileştirildiği ve iyileştirmenin devam ettiği, OSTİM için yeni bir binanın kiralandığını ve Başbakanlıkta imza aşamasında olduğu, Uşak ilinde yeni düzeltildiğini, bu konudaki taleplerin eldeki imkanlar ve mevzuat çerçevesinde düzeltilmeye çalışıldığı,
– İŞKUR emekçilerinin işyeri ziyareti ve işveren görüşmeleri için telefonla ilgili bir düzenlemenin uygulamaya konulacağı, ulaşımla ilgili olarak da iller arası uygulama farklarının olduğu, bazı illerde araç tahsis edildiği (İstanbul gibi), bazı illerde yolluk verildiği (İzmir gibi), zaman içerisinde bu konuda etkinlik ve verimlilik ön plana alınarak uygulama bütünlüğünün sağlanacağı,
– Kurum personelinin, eğitim taleplerinin eğitim planı ve imkanlar dahilinde sistematik olarak verildiği, başta Aydın Söke’deki eğitim tesislerinde ve başka yerlerde de birçok eğitimin yapıldığı ve yapılmaya devam edeceği, bu konudaki taleplerin karşılanabileceği,
– İŞKUR Genel Müdürlüğü İşyeri Temsilcilerimizden Sayın Murat Karaduman’ın görev yeri değişikliğinin işleminin geri çekileceği,hususlarını ifade etmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

2209 id=goster name=154da2b2f0daca.jpg”>