CAN DÜNDAR: 5 NEDEN DÜNYADAN BÜYÜK’ (09. 12. 2014)

184

Erdoğan,
“Dünya 5’ten büyüktür”
sloganını yineledi dünkü Din Şûrası’nda…
Sloganın imlası bozuk,
ama içeriği haklı…
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde 5 daimi üye var:
ABD, Rusya, çin, İngiltere ve Fransa…
Bu 5’linin kararı, tüm BM ülkelerini bağlıyor. Veto hakları var. Antidemokratik dünya nizamını simgeleyen bir yapı bu…
“Neden 1. 5 milyarlık İslam dünyasının orada bir temsilcisi yok”
diye soruyor Cumhurbaşkanı…
Avrupa’nın karanlık ortaçağı yaşadığı dönemde dünyaya ışık olan İslam dünyası, neden bu halde acaba?

***


Gelin cevabı, bir Müslüman bilim adamından alalım.
Pakistanlı siyasal bilimci
Dr. Faruk Saleem,
2010’da
“The News International”gazetesinde çok önemli bir makale kaleme aldı. Yazı, hayli provokatif bir başlık taşıyordu:
“Neden Yahudiler bu kadar güçlü, Müslümanlar bu kadar güçsüz?”
Dr. Saleem‘in verdiği rakamlar çok çarpıcı:
İslam Konferansı örgütü’nün 57 üyesinde toplam 500 üniversite var.
Sadece ABD’deki üniversite sayısı 5758…
İşte biraz da bu yüzden
“dünya 5’ten küçük”. . .
***

BM Kalkınma Programı’na göre Hıristiyan dünyasında okuma yazma oranı yüzde 89… 15 ülkede yüzde 100…
Müslüman dünyasında okuma yazma oranı yüzde 40…
Herkesin okuryazar olduğu tek bir Müslüman ülke yok.
100 Hıristiyan’dan 40’ı üniversite mezunu…
100 Müslüman’dan sadece 2’si…
İşte biraz da bu yüzden
“dünya 5’ten küçük”. . .

***

Dr. Faruk Saleem,
bütçeleri de karşılaştırmış:
Müslümanlar gayri safi milli gelirin yalnızca binde 2’sini araştırma-geliştirme projelerine ayırıyor.
Bu oran Hıristiyan dünyasında yüzde 5…
Yani
“öbürleri”,
araştırmaya 25 kat fazla fon ayırıyor.
Bunun sonucu şu:
1. 5 milyarlık Müslüman dünyasındaki 57 ülkenin gayri safi milli hasılasının toplamı 2 trilyon doların altında…
Buna karşın 310 milyon nüfuslu ABD, tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretiyor.
Dünya, biraz da bu yüzden 5’ten küçük kalıyor.

***

Saleem,
“Neden böyle”
sorusuna şu cevabı veriyor:
“Müslüman dünyasındaki kaliteli eğitim yoksunluğu… Akılcı olmayan, çağdışı eğitim…”
Cumhuriyet, işte bu çıkmazı aşma devrimiydi.
Hurafenin yerine bilgiyi,
“Hoca”nın yerine muallimi, boş inancın yerine aklı koyma mücadelesiydi.
“İnanç vicdanda, bilim
okulda”
prensibiydi.
Bugün Ortadoğu bölgesindeki bilimsel yayınların yarısı Türkiye’den çıkıyorsa, o ilke sayesindedir.
“Asya’nın en iyi 25 üniversitesi”
içinde Müslüman dünyadan sadece ODTü varsa, o yolda yürüdüğü içindir.

***

Cumhurbaşkanı’nın dünkü konuşmasını dinleyin göreceksiniz:
Bütün bu kazanımın reddiyesidir o konuşma…
“Fizik dersi zorunlu da din dersi niye değil”
diye soran bir devlet adamı,
“Bizim dünya niye 5’ten küçük”
sorusuna cevaptır.
“İsteseler de istemeseler de Osmanlıca öğretilecek”
diye dayatan kafa, İslam dünyasının bir türlü demokratikleşemediğine ispattır.
“Din, devletten ayrı değil”in ikrarı,
“Dindar nesil yaratacağız”
ısrarı, anaokulunda din dersi kararı,
“Biz asla
o 5’i aşamayacağız”
teslimiyetine itiraftır.
Devam edin siz; bu kafayla daha çok
“4”lü
“5”li işaretler yaparsınız.

***

Hiç umutsuz olmayalım:
İnsanlık bu zihniyeti yendi; biz de yeneriz.

09. 12. 2014 – CUMHURİYET