YATAĞAN İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

239

Yatağan ve Milas’ta enerji ve maden işçilerinin özelleştirmeye karşı iki yıldır sürdürdükleri direniş büyüyor.
İhalesi yapılan ancak henüz devredilmeyen işletmelerinin devredileceği bilgisini alınca santralin girişini
kapatan ve direnişe başlayan işçiler, 400’ü aşkın bir gündür devam eden direnişlerini yeni bir safhaya taşıyarak nöbete başladılar.
ülkemizde kamunun yani halkın tüm değerleri, gelecekleri gözlerini daha fazla kar hırsı bürümüş sermayeye altın tepside sunulduğu bu süreçte kamuya ait fabrikalar, işletmeler ve madenler bir bir
satılmakta, halkın birikimleri, kaynakları talan edilmekte ve yetmiyor olacak ki ormanlardan derelere tüm doğal yaşam yok edilmektedir.
Tüm bu özelleştirme-yıkım süreçleri tepeden bir buyurganlıkla işletilmekte, haklarına ve yaşam alanlarına sahip çıkmak isteyenlerin sesleri polis zoruyla kesilmek istenmektedir.
Yağma ve talan üzerinden ilerleyen, işçilerin, emekçilerin alın terinden, halkın birikimlerinden beslenen bu soygun düzenine karşı Yatağan işçilerinin sürdürdükleri bu onurlu mücadele, hepimizin mücadelesidir, hepimizin sorumluluğudur!
Bu direnişi büyütmek,
işçilerin, emekçilerin kanından beslenen taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma başta olmak üzere çalışma yaşamını gittikçe daha güvencesiz hale getiren sisteme karşı
direnişi büyütmektir.
Bu direnişi büyütmek,
“ölümüne çalıştırılmaya”
karşı insanca bir yaşam
mücadelesinden asla vazgeçmemek, Soma’nın, Ermenek’in hesabını sormaktır.
KESK olarak halkın öz kaynaklarını, emeği ve geleceklerini gasp etmeye çalışan AKP hükümetinin politikalarına sessiz kalmayacağımızı belirterek, sürdürülen direnişi selamlıyoruz. KESK bu haklı ve onurlu mücadelenin her zaman yanında olacaktır.

Yürütme Kurulu

2121 id=goster name=154dc521b74fd5.jpg”>