TÜM KADINLARI, 22 KASIM’DA ANKARA KADIN MİTİNGİNE ÇAĞIRIYORUZ!

222

Bugün Ankara Kadın Platformu’nun öncülüğünde Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslalararası Dayanışma’ programı açıklandı. Açıklamada ‘SAVAŞA, IŞİD VAHŞETİNE, ERKEK EGEMENLİĞİNE, KADIN KATLİAMLARINA ve
NEFRET CİNAYETLERİNE KARŞI DAYANIŞMAMIZI VE MüCADELEMİZİ BüYüTüYORUZ. ‘
denilerek tüm kadınlar 22 Kasım Ankara mitingine çağrıldı. Ortak açıklamayı Ankara Kadın platformu adına Gülser ülker okudu.
ANKARA’DA BULUŞUYORUZ!
Yine bir 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele gününün arifesinde, savaşın yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek için bir aradayız.
Savaşın kol gezdiği Ortadoğu’da kadınlar, tecavüzden soykırıma IŞİD vahşetinin her türlüsüne maruz kalıyor. Erkek şiddeti savaş olsa da olmasa da kadınları hedef alıyor; kadın katliamları, tecavüz, taciz, nefret cinayetleri, neo liberal politikalar nedeniyle artan iş cinayetleri hız kesmeden sürüyor.
Ortadoğu’da IŞİD tarafından kadınların bedeni savaş ganimeti olarak görülüyor, tecavüz bir savaş stratejisi, bir savaş silahı olarak kullanılıyor. Türkmen, Kürt, Arap, Ezidi, Süryani, Asuri, Keldani, Şabak ve bölgedeki tüm kadınların bedeni birer savaş alanına çevriliyor! Dün IŞİD’e açıktan destek veren hükümet bugünse gerek savaş mağduru halklara karşı tutumu ile,
gerekse insani yardımlaraengel olarak IŞİD’e verdiği desteği zımni olarak sürdürüyor. Savaş çığırtkanlığı yapmayı kendine amaç edinen siyasi iktidar, barış sürecini baltalayarak bu çığırtkanlığını perçinliyor.
Savaş ve şiddet bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken AKP yönetimideki devlet inatla kadın düşmanı politikalarına devam ediyor. Devletin desteğini alan katiller ” öldürme hakkımı kullandım” diyecek kadar pervasızlaşıyor. Direnen kadınlara yönelik baskıyı her gün daha da arttıran siyasi iktidar, insanlığına kulak veren Kader Ortaya’yı katlediyor. Sadece 2014 yılında 37 trans birey nefret cinayeti nedeniyle aramızdan ayrılmışken LGBT’lere yönelik nefret körükleniyor.
Ancak, savaşa,
şiddete, IŞİD vahşetine ve bunca baskıya rağmen kadınların direnişi ve mücadelesi sürüyor. Kobané’de kadınların öncülüğündeki direniş ve Rojava Kadın Devrimi bizlere umut olmaya devam ediyor.
Buradan hareketle bugün burada savaşa,
kadın bedenine yönelik saldırılara, kadın düşmanı politikalara ve LGBT’lere yönelik baskılara karşı topyekûn bir direniş ve ses çıkarma zorunluluğunu bilerek biz kadınlar;
margin-:18. 75pt;·
Şengal, Rojava, Kobane, Telafer, Karatepe, Rakka için,margin-:18. 75pt;·
Erkekler tarafından her gün öldürülen kadınlar için,margin-:18. 75pt;·
Erkek şiddetine ve savaşa karşı direnişi büyütmek için,margin-:18. 75pt;·
Nefret Cinayetlerine karşı dayanışmayı büyütmek içinmargin-:18. 75pt;·
25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası
Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında sesimizi yükseltmek için,Ankara’da buluşuyoruz
Tüm kadınları, 22 Kasım Cumartesi Ankara Kadın Mitingine çağırıyoruz!
Mitingimiz için saat 12:00’de Toros Sokak’ta buluşuyor ve Kolej Meydanı’na yürüyoruz!
Ankara Kadın Platformu