TÜİK EMEKÇİLERİ: SESİMİZİ DUYUN!

278

Antalya Şubemiz 12. 11. 2014 çarşamba günü TÜİK Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanılan Kalkınma Bakanlığı Bütçesinde TÜİK emekçilerinin taleplerinin yer almasını gündeme getirmiştir.
TÜİK İşyeri Temsilcimiz Güven Türkay’ın yaptığı basın açıklamasında, kamuda taşeronlaştırma ve güvencesiz çalışmanın kural haline geldiği bir süreçte hazırlanan 2015 bütçesi eleştirilerek, ülke genelinde 48 bin 4/C’li personelin kölelik koşullarında güvencisiz olarak yaşam mücadelesi verdiği belirtilmiştir.
TBMM’de bugün TÜİK emekçilerinin de bağlı olduğu Kalkınma Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü ifade edilen açıklamada; Kalkınma Bakanlığı Bütçesinde TÜİK çalışanlarının kadrolu-güvenceli istihdam talebini esas alan, insanca yaşayabilecekleri bir temel ücret başta olmak üzere çalışma koşullarını iyileştiren özlük ve sosyal haklarını karşılayan bir bütçenin oluşturulması için Başta AKP hükümeti olmak üzere Kalkınma Bakanı, Plan Bütçe Komisyon üyeleri ve Milletvekilleri, kamu emekçilerinin (Güvencesizlerin) seslerini duymaya davet edilmiştir.