İSTANBUL 2 NOLU ŞUBEMİZ: EK ZAM TALEBİMİZ KARŞILANSIN, İNSANCA YAŞAYABİLECEK ÜCRET İSTİYORUZ!

330

İstanbul 2 Nolu Şubemiz, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret iyileştirmesini talep eden dilekçilerini 31. 10. 2014 Cuma günü Mecidiyeköy PTT önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere postaya verdiler.
Yaşanan iş cinayetlerine de dikkat çekilen basın açıklamasında; insan hayatının ve emeğinin, daha çok kar ve para hırsına alenen kurban edilmesine itiraz ettiklerini, insan hayatı ve emeğinin en yüce değer olduğunu ve başta hükümet ve işverenler olmak üzere her türlü işçi güvenliğini sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri talep edilmiştir.
Şube Başkanımız özer Avanas’ın okuduğu basın açıklaması metni için