YARGI EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TBMM’DE. . .

232

Yargı emekçilerinin yaşadıkları mağduriyetin ve ekonomik kayıplarının karşılanması talebi ile ilgili olarak, Genel Başkanımız Fikret ASLAN, Genel Kadın Sekreterimiz Meryem çAĞ ve Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol KöKSAL tarafından TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı üyelerinden Komisyon Başkanı Ahmet İYİMAYA, Komisyon üyeleri, İsa GöK, Bengi YILDIZ ve Turgut DİBEK makamlarında ziyaret edilmiş, diğer komisyon üyelerine de sendikamızın taleplerini içeren dosyalar verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak, TBMM gündemine gelen 2/2380 Esas Numaralı, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararname değişikliği yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 15. 10. 2014 tarihinde Adalet Komisyonunda görüşülmesi esnasında yargı emekçilerinin bir bütünlük halinde ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yasa değişikliği ve yasa önergelerimiz, ilgili komisyon üyelerine teslim edilmiştir.

Sendikamızca Hazırlanan önerge örnekleri İçin