MERKEZİ YÖNETİCİ EĞİTİMİMİZ 26-27 EYLÜL 2014 TARİHLERİNDE ANKARA’DA YAPILDI

241

Sendikamızın eğitim programı çerçevesinde Merkezi Yönetici Eğitimi 26-27 Eylül 2014 tarihlerinde Şube ve Temsilcilik yöneticilerimizden 140 kişinin katılımıyla Ankara ÇASGEM tesislerinde yapılmıştır.  Genel Başkanımız Fikret Aslan?ın açılış, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın Şişman?ın eğitim proğramı üzerine yaptığı konuşmaların ardından sırasıyla, Dev Sağlık İş Eğitim Uzmanı aynı zamanda sendika.org sitesinin editörlüğünü yapan Menderes TUTUŞ, ?KAPİTALİZMİN KRİZLERİ VE SINIF HAREKETİNİN BİÇİMLERİ? konusunda, Uzun yıllar Eğitim-Sen?de kadın uzmanı olarak çalışan Kadın Eğitim Uzmanı Dr. Handan ÇAĞLAYAN, ?TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN EMEĞİ? konusunda, Özgür Üniversite?nin kurucusu Doç. Dr. Fikret BAŞKAYA, ?ORTADOĞU?DAKİ GELİŞMELER VE SAVAŞ POLİTİKALARI? konusunda, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜFTÜOĞLU, ?SENDİKA-SİYASET İLİŞKİSİ? konusunda, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR, ?KAMUNUN VE EMEK SÜRECİNİN DÖNÜŞÜMÜ? konusunda, Birleşik Metal-İş Eğitim Uzmanı İrfan KAYGISIZ, ?GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMA, TAŞERONLAŞTIRMA, TORBA YASA? konusunda sunum yapmışlardır.  Eğitim çalışmasının bitiminde MYK üyeleri Şube ve Temsilciliklerimizde yer alan ilgili sekreterliklerle bir araya gelerek, sekreterlik faaliyetleri üzerine değerlendirmeler yapmışlardır.  Son olarak MTK üyeleremizin katılımı ile, KESK Genel Meclisinde sendikamızı temsil edecek üyelerimizin seçimi yapılmıştır.  
MERKEZ YÖNETİM KURULU