KAMU AVUKATLARINA YÖNELİK AYRIMCILIĞA SON VERİLMELİDİR!

207

HSYK seçimleriyle birlikte, Hakim ve Savcıların maaşlarında brüt 1100 TL civarında zam yapılacağı, koşullarının iyileştirileceği açıklandı. Ardından, 38 Milletvekilinin, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifi, HSYK seçimlerinden 4 gün sonra, 14 Ekimde görüşülecek.
Bu yasa teklifi, eksik ve yetersizdir. Yargı hizmetleri Hakim ve Savcılardan ibaret görülmüş, yaklaşık 55 bin yargı emekçisi görmezden gelinmiş, aynı zamanda, yargının 3 unsurundan biri olan savunmayı, kamu adına temsil eden kamu avukatları, yine unutulmuş, yok sayılmıştır. Türkiye’de 5000 civarındaki kamu avukatı, yargıdaki toplam dava ve icra takiplerinin %50’sinde, savunma görevini üstlenmiştir. Milyonlarca liralık davaların sorumluluğu ile, Bakanlıklar adına vekalet görevini yürüterek, ağır iş yükü altında çalışan kamu avukatlarının koşulları, her geçen gün daha da kötüleşmektedir. Bugüne kadar, kamu avukatlarına verilen sözler tutulmamış; tozlu raflarda bekleyen yasa teklifleriyle oyalanmıştır. Bu nedenle, sınavla kamu avukatlığına başlayanlar, meslekten kaçış yolları aramaktadırlar.
Ağustos ayında hesaplanan yoksulluk sınırı, 3 bin 826 TL’dır. Kamu avukatları, yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla yaşamaya mahkum edilmiştir.
Kamu avukatları, savunma göreviyle sağladığı yarar yanında; her yıl maaşından çok daha fazla yekun tutan milyonlarca lira vekalet ücretinin aktarılması ile; ayrıca, bütçeye gelir yaratan kaynağa dönüşmüştür.
çünkü karşı tarafın ödediği ve Avukatlık kanununa göre avukata ait olan vekalet ücreti tahsil edildiği takdirde, yıllık 9 bin TL civarındaki kısmı avukata ödenmekte, bu ödemeler de geciktirilerek, bir sonraki yıl yapılmakta; büyük bölümüne el konulmaktadır. Üstelik, hukuk birimlerinde çalışan personele, vekalet ücretinden pay verilmemektedir.
Yasa teklifinde açıklandığı üzere, Hakim ve savcılar gibi, kamu avukatlığının da kariyer meslek olması nedeniyle, teorik ve pratik bakımdan yoğun bir bilgi birikimi gerektirdiğini; özlük haklarının, yüklendikleri görev ve sorumlukla uyumlu hale getirilmesinin, hem yargı organlarının, hem de, kamu adına yürütülen savunma görevinin verimliliğini artıracağını; daha yetkin ve donanımlı kişilerin kamu avukatlığını tercih etmelerini sağlayacağını ve yargılama faaliyetinin kalitesini artıracaklarını bir kez daha hatırlatıyoruz!
Hükümetin, özlük haklarını düzenlerken; kamu avukatlarının, yargı çalışanları ve hukuk birimi çalışanlarının çalışma barışına katkı sağlamasını ve mesleki motivasyonlarının artırılmasını amaçlamasını talep ediyoruz.
Bunun için; hakimler ve savcıların özlük haklarında iyileştirme öngören yasa teklifinin; hakim, savcı ve kamu avukatlarının aylık ve özlük haklarında, mesleğin niteliği, sorumluluğu dikkate alınarak, gerçek bir iyileştirme sağlanacak şekilde yeniden düzenlenmesini; acilen yapılacak yasal düzenleme ile, kamu avukatlarının maaşlarının alt sınırının, net 5 bin TL’ye çıkarılmasını, emeklilik maaşlarının en az 3500TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz.
Yargı faaliyetinin yükünü birlikte omuzlayan diğer yargı çalışanlarının aylıklarında da iyileştirme yapılmasını; kamu kurumlarının hukuk birimlerinde çalışan personele vekalet ücretinden pay verilmesi uygulamasının yeniden başlatılmasını, yaratılan mağduriyete son verilmesini talep ediyoruz.
Hükümeti, Yargının, üç temel unsurundan biri olan avukatlık mesleğini, kamu adına yürüten kamu avukatlarını hatırlamaya; ayrımcılığa son vererek, özlük haklarını iyileştirmeye çağırıyoruz!
Konu ile ilgili olarak bugün yaptığımız basın açıklamaları ve basın toplantıları ile, hükümeti; yargının üç temel unsurundan biri olan avukatlık mesleğini kamu adına yürüten kamu avukatlarını hatırlamaya, ayrımcılığa son vererek, özlük haklarını iyileştirme konusunda adım atmaya çağırmış, taleplerimiz kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Maliye Bakanını göreve, Hükümeti, yasa teklifini, taleplerimizi içerecek şekilde Hükümet tasarısı olarak düzenleyerek TBMM’ye sunmaya ve 14 Ekimde yasallaştırmaya çağırıyoruz!
Adalet sağlanana kadar, mücadelede kararlıyız.


MERKEZ YÖNETİM KURULU