KENAN AKBABA YALNIZ DEĞİLDİR!

214

19 Şubat 2013 tarihinde yaşadığımız, içerisinde o tarihteki KESK MYK üyemiz Akman Şimşek’in de bulunduğu 184 KESK üyesi gözaltına alınmış, içlerinde KESK MYK üyesi Akman Şimşek, KESK Denetleme Kurulu üyesi Erdoğan Canpolat, eski MYK üyelerimiz Abidin Sırma, Fatma Bora Koçaş ve İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Dursun Doğan’ında bulunduğu 72 kişi tutuklanmıştı.
Aynı tarihte gözaltına alınıp aynı gün serbest bırakılan Mithatpaşa Vergi Dairesi İşyeri Temsilcimiz Kenan AKBABA hakkında yapılan idari soruşturma neticesinde sendikal faaliyetlerimiz suç olarak gösterilmiş ve üyemiz, memuriyetten çıkarma talebi ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.
Konu ile ilgili Sendikamız Genel Merkezinde 22. 09. 2014 tarihinde basın toplantısı yapılmış, bu hukuksuz uygulama kamuoyuyla paylaşılmıştı.
23 Eylül 2014 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Ankara Şubelerimizin çağrısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı önünde oturma eylemi yapılmış, sendikal faaliyetlerimizin Kenan Akbaba nezdinde suç olarak gösterilmesi protesto edilmiş ve üyemizle dayanışma içerisinde bulunulmuştur.
Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına Sendikamızı temsilen katılan Genel Sekreterimiz Davut BALIKçI ve Av. Selçuk KOZAĞAÇLI toplantı sonrası yaptıkları konuşmada konu hakkında bilgilendirmede bulunmuşlardır.
Yapılan açıklamalarda, İşyeri Temsilcimiz Kenan AKBABA hakkında başlatılan idari soruşturma sonrası “memuriyetten çıkarma cezası” ile Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği, 23. 09. 2014 tarihli yüksek disiplin kurulu toplantısında, Kenan AKBABA’nın memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin, hakkında soruşturma raporu düzenleyen muhakkik Tuğrul CEYLAN tarafından 657 sayılı yasanın 125/E-c maddesi uyarınca “devlet memurluğundan çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasının önerildiği, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ise, 657 sayılı yasanın 125/E-g bendi gereğince “devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasının önerildiği, her iki önerinin birbiriyle farklılık arz etmesi nedeniyle Kurul’un sağlıklı bir karar verme imkanı olmadığı gerekçe gösterilerek farklılığın giderilmesi amacıyla dosyanın soruşturmayı yapan Tuğrul CEYLAN’a gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildiği belirtilmiştir.
Açıklamanın devamında, kararda sendika temsilcisi olarak katılan Genel Sekreterimiz Davut BALIKçI’nın; disiplin soruşturmasına ilişkin raporu nedeniyle Tuğrul CEYLAN’nın 16. 09. 2014 tarihinde “Görevi Kötüye kullanma ve İftira” suçlaması ile şikâyet edilmiş olması nedeniyle dosyanın aynı soruşturmacıya yeniden tevdiinin hiçbir hukuksal fayda sağlamayacağı, soruşturmacının meslekte ve soruşturma usullerinde yetersizliği konusunda tereddüt bulunmadığından raporunun ve teklifinin reddedilmesi gerektiği, soruşturmacının tüm raporuna esas aldığı tek maddi dayanak olan 2013/37 İd. Savcılık iddianamesi ile bunun temeli olan kolluk fezlekesinin hukuken çöktüğü, fezleke ve iddianamede görev alan kolluk amir ve memurları ile savcıların 2011-2013 yılları arasındaki mesleki faaliyetleri nedeniyle “görevi kötüye kullanmak, delil yasaklarını çiğnemek, hukuka aykırı delil yaratmak ve hükümet aleyhine faaliyet, çete kurmak vb. ” suçlamalarıyla soruşturulmaya başlandığı ve bu dosyanın temel fezlekesinin hazırlayıcısı ve imzacısı olan kolluk memur ve amirleri tutuklu olduğunu, savcılık teşkilatının dağıtılmış, mahkemelerin lağvedilmiş olduğunu, bu dönem fezlekelerine dayanmakta ısrar ederek disiplin hükmü kurmanın, bu çok önemli hukuksal ihtilaf ve tereddüt ortamında, fezleke sahiplerinin döneme ilişkin eğilim ve tezlerinin desteklenmesi anlamına gelebileceğini ve ülke genelinde hiçbir mahkeme veya disiplin kurulu tarafından bunun yapılmadığını, çeşitli Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmakta iken soruşturulan Kenan Akbaba ile aynı suçlama ve aynı ortak dosya ile haklarında aynı gün adli işlem yapılan 184 kişiden Adalet, Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlıkları personeli olanlar hakkında soruşturma zamanaşımları doluncaya kadar herhangi bir disiplin cezası verilmediği gibi birkaç istisna dışında soruşturma dahi açılmadığını belirten şerhi bulunduğu belirtilmiştir.

MERKEZ
YÖNETİM KURULU
margin-:247. 8pt;