UNUTMADIK, ÖZLEMLE ANIYORUZ. . .

223

Sendikamız çalışanlarından Zelal Azizoğlu’nun aramızdan ayrılışının dördüncü yılında özlem ve sevgi ile anıyoruz.