DİL’E MÜHÜR VURULMAZ!

243


Diyarbakır, Cizre ve Yüksekova’da halkın açtığı okullara devletin
müdahalesi devam ediyor.
17 Eylül tarihinde, Diyarbakır’da polisin sert müdahalesi sonrası aralarında Denetleme Kurulu üyemiz Celal ÇEÇEN ve üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda insan gözaltına alındı.
öncelikle polis şiddetini ve gözaltı olayını protesto ediyor, kınıyoruz.
Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.
Lice’de okul yapılacağı gerekçesiyle boş binaya bile tahammül etmeyip yıkmak isteyen iktidarın öne sürdüğü hiçbir gerekçe,
okulların mühürlenmesini ve anadille eğitimin engellenmesini haklı kılamaz. Sorun ne prosedürdür ne de takılan mühürlerin sökülmesidir. Ve bilinmelidir ki, meşru bir hakkın engellenmek istenmesi karşısında demokratik tepkilerin gelişmesi kaçınılmazdır.
1990’lı yıllarda
sendikalarımızı açtığımızda da kapılarımıza kilit vurulmuş, “kamu emekçilerinin sendika kurmasının yasal olmadığı” söylenmişti. Ancak soruşturmalar, göreve son vermeler, sürgünler, tutuklanmalar ve faili meçhullerle ödenen bedeller sonrası devlet sendikalarımızı mühürlemekten vazgeçmek zorunda kalmıştı!

Anadil hakkı temel bir insan hakkıdır ve yurttaşların parasız bir kamu hizmeti olarak erişim sağlaması için
gereğinin yapılması zaruridir. Gelişmiş tüm ülkelerdeki uygulama da bu şekildedir. Eğer ülkemizde bugüne kadar gerekli anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmamışsa bu devletin ayıbıdır, eksikliğidir.
Halkın fiili olarak kendi okullarını açması ve çocuklarını anadille eğitmek istemesi anlaşılır ve demokratik bir tutumdur.
Gelişmeler ve birçok işaret AKP’nin ortamı ve demokratik çözüm sürecini germek istediğini düşündürmektedir. Gerginlik siyaseti tehlikelidir ve kontrolden çıkmaya müsaittir. AKP bu tutum ve politikadan medet ummayı terk etmelidir.
Hükümetin görevi bu hakkın kullanımını şiddet politikalarıyla engellemek
ya
da yok saymak değil, hızla anayasal ve yasal düzenlemeleri yapmaktır!
Kuruluşundan bu yana anadilde eğitim hakkını savunan konfederasyonumuz bundan sonra da bu hakkın kullanımı için çaba ve mücadele içerisinde olacaktır.
Yürütme Kurulu