EK ZAM TALEBİ İLE BORDRO YAKTIK!

195


margin: 0px 2px; float: ; /Bugün ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamaları ile 2014 yılı için enflasyon farkı ve ek zam talebinde bulunduk. Yapılan basın açıklamalarında kurumlarımızda yaşanan ücret adaletsizliği, siyasi iktidar tarafından hakim ve savcılara yapılan zam v. b konular eleştirilerek insanca yaşam taleplerimiz ifade edilmiş mücadele kararlılığımız ve taleplerimizde ısrarcılığımğz kamu oyu ile paylaşılmıştır. Yapılan basın açıklaması ve şubelerden eylem fotoğrafları aşağıdadır.
2014 ENFLASYON FARKININ KAMU EMEKçİLERİNE “EK ZAM” OLARAK öDENMESİNİ, EKONOMİK KAYIPLARIMIZIN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ!
2013 yılında Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte 1 Ocak 2014’te kamu emekçilerine ödenen ve ortalama yüzde 6’ya denk gelen net 123 liralık maaş zammı, daha yılın ilk yarısında açıklanan enflasyon rakamlarının altında kalmıştır. Ağustos ayı sonu itibariyle yıllık enflasyon % 10’lara dayanmış bulunmaktadır.Tarihte ilk defa geçtiğimiz Temmuz ayında kamu emekçilerine zam yapılmamasına karşı “Zam Yoksa Eylem Var” şiraıyla iş bırakarak alanlara çıkmış, taleplerimizi ifade etmiştik. Taleplerimize kulaklarını tıkayan siyasi iktidar, geçtiğimiz günlerde hâkim ve savcılara seyyanen 1. 155 TL artış içeren düzenlemeyi Meclise sevk ederek, söz konusu kendilerinin yargı alanındaki hegemonya sağlama mücadelesi olunca, HSYK seçimleri öncesinde işi siyasi rüşvete kadar götürmüşlerdir.AKP’nin yeni Türkiye’sinde kamu emekçilerinin en temel haklarını gasp eden siyasi iktidarın rüşvet ve yolsuzluğa batmış kadrolarının rüşvet verme konusunda da oldukça cömert oldukları ortadadır.
AKP’nin Yeni Türkiye’sinde Emekçiler Yoksullaşmaya Devam Etmektedir


500px; /
Ağustos ayı verilerine göre yıllık enflasyonunun %10’lara dayandığı bir süreçt, düşük gelir gruplarının harcamaları içerisinde en fazla yer kaplayan gıda harcamalarında enflasyon oranı %15. 19 olup bu ülkenin emekçileri ve yoksul halk kesimleri açlığa mahkûm edilmek istenilmektedir. Yine Türk-İş’in açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı rakamları 1. 175 TL, yoksulluk sınırı rakamı isi 3. 826 TL’dir.Kamuda açlık sınırına yakın giderek yoksulluk sınırı rakamından uzaklaşarak yaşamaya mahkûm edilen kamu emekçilerinin tahammülleri artık üst sınıra dayanmıştır.
AKP İktidarını Bir Kez Daha Uyarıyoruz!
Tahammüllerimizi daha fazla zorlamayın, 25 yıldır sürdürdüğümüz insanca yaşam mücadelemizi göremeyen siyasi partilerin akıbeti ortadadır. Yandaş sendikanızın sizi alkışlattığı kitlelere aldanmayın kamu emekçileri olarak taleplerimizi görmeyen sizden ve yandaş sendikanızdan bunun hesabını soracak mücadele deneyimine ve kararlılığına sahiptir.Siyasi İktidarın Yandaş Sendikası Memur-Sen İle Oldu-Bittiye Getirerek İmzaladığı Toplu Sözleşmeye Karşı Mücadelemizi SürdürüyoruzBüro Emekçileri Sendikası olarak bu gün kamu emekçilerinin yoksullukları ile yüzleştiği maaş gününde bordrolarımızı yakarak bir kez daha siyasi iktidarı ve onun memur kollarını protesto ediyoruz.
Aşağıdaki taleplerimiz karşılanıncaya kadar da mücadele kararlılığımızı sürdüreceğimizi tüm kamu emekçileri ve kamuoyu ile paylaşıyoruz!
– Tüm kamu emekçilerine 2014 enflasyon farkı kadar “ek zam” ödenmesini, kamuda en düşük ücretin yoksulluk rakamı olan 3. 826 TL’ye çıkarılmasını, aynı işi yapanlar arasında ücret adaletinin sağlanmasını, ek ödemelerin temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmasını, açlık sınırının altındaki ücretlerin vergiden muaf tutulmasını, yoksulluk sınırının altındaki ücretlerin en düşük vergi diliminden vergilendirilmesini,


500px; 374px; /
– 2013 ve 2014 yılına ilişkin ikramiye, fazla çalışma ücreti, yol ücreti ve kadroya geçişler nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların karşılanmasını ve güvence altına alınmasını,


500px; 374px; /
– Performans sistemi uygulamalarına son verilmesini, başta taşeron çalıştırma olmak üzere güvencesiz çalıştırmanın yasaklanmasını, 4/B, 4/C, sözleşmeli, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının oluşturulmasını,


– İnsanca yaşam ve çalışma koşulları için, grevli toplusözleşme hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve özgür bir toplusözleşme düzenin yaratılmasını İSTİYORUZ!


float: ; /


float: ; /


float: ; /

kckspan style=18px;İnsanca Yaşam Güvenceli İş Güvenli Gelecek, Eşit özgür, Demokratik Türkiye İçin;kck/span kckspan style=18px;Kamu Emekçilerinikck/span kckspan style=18px;AKP’nin Saldırı Yasaları ve Baskıcı Tutumuna Karşı Direnmeye,kck/span kckspan style=18px;Memur Sen’den Hesap Sormayakck/span kckspan style=18px;çağırıyoruz…kck/span

MERKEZ YÖNETİM KURULU

kck/div