İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ TAŞERON İŞÇİLERİ İŞBAŞI YAPTI

277

İstanbul Anadolu Adliyesi taşeron işçileri, direnişlerinin 6. gününde protokol imzalamayı kabul ettirerek, bugün yapılan basın açıklamasından sonra işbaşı yaptılar.
Anadolu Adalet Sarayı C Kapısı önünde saat 08. 30’da yapılan basın açıklamasında, direnişin katılımcısı ve destekçisi olan İstanbul 3 No’lu Şubemiz, çağdaş Hukukçular Derneği (çHD), Kartal Hukukçular Derneği (KHD), Yargıçlar ve Savcılar Derneği (YARSAV) ve Yargıçlar Sendikası adına birer kutlama konuşması yapıldı. Ayrıca direniş boyunca işçilerin yanında bulunan Adalet İçin Hukukçular’dan avukatların kutlama mesajları işçilere iletildi.
Konuşmalar öncesinde mücadeleleri nedeniyle tüm işçileri kutlayan İstanbul 3 No’lu Şube örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Taylan özgür TEKMİL, Torunlar Center’da yaşanan iş cinayetine dikkat çekerek, işçi sınıfının örgütlü mücadelesinin önemine değindi.
Anadolu Adliyesi sendika temsilcilerimizden Salih Altungök, çHD adına Av. Bülent Şimşek, KHD adına Av. Osman Zeki Erdoğan, YARSAV ve Yargıçlar Sendikası adına Hakim Tamer Akgökçe birer konuşma yaparak işçileri kutladılar.
Basın açıklamasını okuyan işçilerden Ayşe Aykan, Torunlar Center’da yaşanan iş cinayetleri nedeniyle yürekleri buruk olarak işbaşı yapacaklarını belirterek, ‘Biliyoruz ki, Soma’da olduğu gibi Torunlar Center’da da yaşanan iş cinayetlerinin sorumlusu taşeronluk düzenidir, sömürü düzenidir. İş cinayetinde yitirdiğimiz işçilerin ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken, tüm işçi ve emekçileri, katmerli sömürüye, iş cinayetlerine ve taşeronluk düzenine karşı birlik olmaya ve mücadeleye çağırıyoruz. ‘ dedi.
Kendilerinin 5 günlük mücadeleleri boyunca yanlarında olarak destek veren emekçilere, sendika ve derneklere teşekkür eden Aykan, BES dışındaki memur sendikalarını da üyelerine şikayet etti. BES dışındaki sendikaların Boykot çağrısını büyütmediğini, kendilerine ‘öğüt’ vermekle yetindiklerini söyledi ve mücadeleleri içinde gerçek sendikacılığın ‘direnen işçilerle gün be gün birlikte direnmek ve mücadele etmek’ anlamına geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Yapılan basın açıklamasından sonra işçiler protokol şartlarına uyulmaması durumunda mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek işbaşı yaptılar.