BES, HAKLI DAVASINDA KARARLILIKLA YÜRÜYECEKTİR’

210

02 Eylül 2014 tarihinde web sitemizde yayınladığımız “SGK EMEKçİLERİNİN DİKKATİNE” başlıklı yazımız ile ilgili olarak bazı haber portallarında ve gazetelerde “BES SGK Görevde Yükselme Davasını Geri çekti” içerikli haberler ve Sendikamızla ilgili mesnetsiz iddialar yayınlanmıştır. Sendikamızın yaklaşımlarını yansıtmayan ve bazı sendikalar tarafından çarpıtılarak kamuoyuna sunulan bu haberler üzerine aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
28. 08. 2014 tarihinde sitemizde yayınladığımız yazımızda SGK’yı sorumlu davranmaya davet etmiş, 05. 04. 2014 tarihinde yapılan sınavların iptaline ilişkin kamuoyuna dönük her hangi bir açıklama yokken, Büro Memur Sen’le yapmış olduğu bir görüşmede sendikamızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarda bulunmasını eleştirmiştik.
Yıllardır SGK’nın yapmış olduğu sınavların dava konusu yapıldığı ortadadır. Sınavsız atamalara ilişkin kazanılan davalar mevcut olup, bu güne kadar gereği bile yapılmamıştır. Sonuç olarak SGK’nın daha önce yaptığı sınavlarda yaptığı hatalardan ders almadığından, bu süreçte yine özensiz davrandığından SGK emekçilerinin vicdanında yapılan son sınav hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
Sendikamızın Biyologlarla İlgili Almış Olduğu Yürütmeyi Durdurma Kararı Değil, SGK’nın Beceriksizliği Süreci Bu Hale Getirmiştir
05 Nisan 2014 tarihinde yapılan sınav, Kurum tarihinin en kapsamlı görevde yükselme sınavı olup SGK emekçilerinin %20’sini kapsamaktadır.
Bu süreçte yaşanan keşmekeşin Başbakanlık Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin iptaliyle ilgili olduğu açıktır. Sınavın açıldığı tarihteki Başbakanlık Görevde Yükselme Yönetmeliği ile atamanın yapılacağı tarihteki Başbakanlık Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin birbirinden farklı olması, atama yapılmasının yanlış olacağı gerekçesiyle sınavın iptal edilebileceği yaklaşımı SGK emekçilerinin bilgisi dâhilindedir.
Görevde yükselme yönetmeliğinde şube müdürlüğü ve şeflik aynı yönetim hizmetleri grubunda yer almasına rağmen şeflik için mülakat şartının olmayıp şube müdürlüğünde mülakat şartının olması hukuki açıdan problemli bir durumdur. Yine kurum tarafından yönetmelikler hazırlanırken yargı kararlarının dikkate alınmaması ve sendikaların görüşlerine başvurulmaması yaşanan olumsuzlukların kaynağını oluşturmaktadır.
Sendikamızca açılan ve Danıştay 2. Dairesinin 2014/2709 Esas no’lu kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilen dava, SGK tarafından yapılan bir yanlışın düzeltilmesi ve yapılan haksızlığın giderilmesi için açılmış bir davadır. Biyologlara görevde yükselme hakkı verilmemesine, müdürlerin sözlü sınavına tabi tutulmasına ve doktora yapanların doğrudan atanmasına yönelik bir davadır. Danıştay ise sadece biyologlar yönüyle yürütmeyi durdurma kararı vermiş durumdadır. Bu konuda sendikamızın sınav iptali ile ilgili açmış olduğu başka bir dava da mevcut değildir.
Yıllardır SGK’da sınavsız atamalara karşı duruşumuz ortadadır. Gerek hukuki zeminde gerekse de yapmış olduğumuz eylem ve etkinliklerde kurumdaki kadrolaşmaya karşı mücadelemiz bilinmektedir. Bugüne kadar liyakat ve yeterliliği esas alan çalışanlara fırsat eşitliğinin tanındığı, şaibesiz adil sınavları savunurken objektif kriterlere dayanmadığı kadrolaşmanın etkin bir aracı olarak kullanıldığı için mülakat uygulamasına karşı olduk.
Gerek SGK gerekse de Büro Memur Sen tarafından eş zamanlı olarak sendikamıza yönelik aslı olmayan bir kampanya başlatılarak sendikamız bu süreçte yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılmış/çalışılmaktadır.
SGK Yönetim Kurulunun bu sınav sürecinde başarısız olmasının sebeplerinden biri de, Memur Sen merkez yönetim kurulu üyesinin SGK Yönetim Kurulunda yer almasıdır.
Kadrolaşmada sınavsız bir yaklaşımda tavan yapmış bir sendikanın, sınav psikolojisine alışık olmaması, bu sınavın iptali konusunda bahane araması doğaldır. Biz bunu biliyoruz, SGK emekçilerinin ve kamuoyunun bunu bilmesini isteriz.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Sendikamızın talebi sınav iptali değil, Kurumun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin hukuka aykırı maddelerinin iptalidir. Süreç bütünlüklü olarak MYK ve hukuk büromuzla değerlendirilmiş olup, biyologlarla ilgili Danıştay yürütmeyi durdurma kararı sınav yapıldıktan sonra verildiğinden, biyologların mağduriyetinin görevde yükselme yönetmeliğinde yargı kararına istinaden yeniden düzenlendiği kurum başkanı tarafından sendikamıza sözlü olarak ifade edildiğinden, biyologlarla ilgili yürütmeyi durdurma talebimizden vazgeçilmesi kararlaştırılmıştır.
Davanın esasına ilişkin ise; 30. 01. 2014 tarih ve 28898 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin hukuka aykırı maddelerinin iptali talebiyle tarafımızca Danıştay 2. Dairenin 2014/2709 E. sayılı dosyasında açılan dava takip edilmekte olup, hukuka aykırılığı tarafımızca tespit edilen maddelerin iptal edilmesi için her türlü hukuksal girişim süreci sürdürülmeye devam etmektedir.
AKP’nin Memur Kollarından İnciler: NERDEN BAKSAN TUTARSIZLIK…
*Büro Memur-Sen olarak, iptale konu olan gerekçeyi incelediğimizde; davanın, biyolog unvanlı kadroda bulunanların müdür kadroları için sayılan unvanlar arasında yer almaması aleyhine açıldığı ve kazanıldığı anlaşılmaktadır. Mahkeme kararına göre, kurum yönetmeliğinde değişiklik yapılarak biyolog unvanlı kadroda çalışanların müdür kadroları için sayılan unvanlar arasına konulması yeterli görülmektedir. Bu davanın, sınavın sıhhatini etkilediği iddiası yersiz görülmektedir. “
*Büro Memur-Sen’in Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı göstermiş olduğu kararlılık ve cesaret örneği neticesinde, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası, SGK Görevde Yükselme Yönetmeliğine açtığı davayı geri çekmek zorunda kaldı.
CEVAP BEKLİYORUZ…
– Yıllarca şube başkanlarınızın, il temsilcilerinizin, işyeri temsilcilerinizin nasıl idareci koltuğuna oturduğunu, çalışanların sırtına basarak üyelerinize nasıl kariyer yaptırdığınızı açıklayacak mısınız?
– Sınavsız atamalar yapılırken niçin sustunuz?Aslında şu sınavlar hiç olmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu’nun atama
Daire Başkanlığı gibi faaliyet göstermeye devam etmek zaten sizin anlayışınız değil midir?

– Bağlı bulunduğunuz konfederasyon Memur Sen tarafından geçtiğimiz yıl imzalanan toplu sözleşme ortadadır. Yaklaşık üç milyon kamu emekçisinin zam hakkını hükümetle birlikte gasp ederek, enflasyon farklarının maaşlarımıza yansımasına engel olduğunuz herkes tarafından bilinmektedir. öncelikle SGK emekçilerine bunun hesabını verecek misiniz?
– 12 yıllık AKP iktidarında kamu emekçilerinin hakları bir bir gasp edilirken hükümetle el ele “beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını siz söylemediniz mi!
– Sendikanıza iki defa mahkeme kararı ile kayyum atanmasının gerekçesini, Sendika yöneticileriniz ne kadar maaş aldığını, şube başkanlarınıza otomobil kampanyalarınızın devam edip etmediğini kamuoyuna açıklayacak mısınız?
– Bu süreçte dillendirdiğiniz “SGK emekçilerinin hakları için meydanlara ineceğiz” söylemini daha iyi anlamamız açısından, daha önceki süreçlerde hiç SGK emekçilerinin hakları için meydanlara indiğiniz olmuş mudur?
– SGK emekçilerinin SGK yönetim kurulunda temsil eden üyenizin SGK Yönetim Kurulu kararlarına şerhi var mıdır? Sınavsız atamlar dışında her hangi bir misyonu olmuş mudur?
Bozuk Saat Bile Günde Bir Kere Doğruyu Gösterir!
“BES sorunlu sendikacılık yaparken, Büro Memur-Sen olarak biz sorumlu sendikacılık yapıyoruz” diyen ünalan, konuşmasına şöyle devam etti: “Onlar kamu görevlilerine kazan kaldırmanın derdinde, biz ise kamu görevlilerine ve üyelerimize kazanım üretmenin peşindeyiz. Biz BES gibi, sorun çıkaran değil, sorun çözen sendikayız. “
Evet, BES Sorunlu Sendikacılık Yapmaktadır:Sendikamız, genelde büro emekçilerinin, özelde ise SGK emekçilerinin sorunlarını eksen alan bir anlayışla mücadele etmektedir, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir. Evet, sizin hükümete karşı sorumlu bir sendika olduğunuz kamu emekçilerinin nezdinde gayet iyi bilinmektedir.
Sizlerin hayal bile edemeyeceği bir süreçte kazan kaldırarak, kapıkulu geleneğini yıkarak ve bunun için bedeller ödeyerek sendikalarımızı kurduk. Gücümüzü siyasi iktidarlardan değil, emekçilerden aldık. Biz şarkılarımızı emekçilerle, alanlarda kol kola, omuz omuza söyledik.
BES SGK emekçilerinin onurlu sesidir, bu ses tarihin çok eski dönemlerinden gelmektedir, geçmişte olduğu gibi bu günde o sesi kısmaya ne AKP iktidarının nede onun memur kollarının gücü yetmeyecektir.
Evet, BES oyunu bozmaya devam edecektir. BES, SGK emekçilerinin haklı davasında her zaman olduğu gibi karalılıkla yürümeye devam edecektir…
Danıştay 2. Daire Başkanlığı’na Verilen Dilekçe İçin kcka href=cthttp://bes. org. tr/dosyalar/dosya/154082ebe893a9. pdfctbykTIKLAYINIZ. . . kck/abyk

MERKEZ YÖNETİM KURULU