SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ!

201

SOSYAL GüVENLİK KURUMU’NU SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ!


Büro Memur Sen’in resmi web sitesinde 28. 08. 2014 tarihinde yayınlanan “SGK’lıların Sorunları çözülmezse Meydanlardayız” başlıklı haber baştan sona tutarsızlıklarla dolu olup, başta SGK emekçileri olmak üzere kamuoyunu yanıltmaya dönük hazırlanmıştır.
Yazının başında sendikamız tarafından kazanılan dava hakkında “sınavın sıhhatini etkilediği iddiası yersiz görülmektedir” ifadesi kullanıldıktan sonra her zamanki gibi Büro Memur Sen taşeronluk görevine soyunmuştur. Bugüne kadar yaptığı sınavları eline yüzüne bulaştıran SGK’nın sınav iptaline ilişkin kamuoyuna resmi bir açıklama yapmayarak misyonu artık herkes tarafından bilinen bir sendika üzerinden kamuoyuna açıklama yapması da gayri ciddi bir tutumdur.
Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu, 05. 04. 2014 tarihinde GAZİSEM tarafından Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü, Şef ve Memur unvanları için sınav düzenlemiştir. Hemen sonrasında ise Danıştay 5. Dairesi 2013/7936 Esas no’lu kararı ile Başbakanlık çerçeve yönetmeliği olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin çeşitli maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kurumların kendi yönetmeliklerinin Başbakanlık çerçeve Yönetmeliğine aykırı olamayacağından SGK tarafından yapılan duyuruda, sözlü sınava tabi kadrolar için yapılacak sözlü sınavın, Danıştay kararı sonrasında yeni bir düzenleme yapılana kadar ileri bir tarihe ertelendiği ve atamaların durdurulduğu ifade edilmiştir. Başbakanlık Personel Daire Başkanlığı’ndan görüş alınarak sürecin işletileceği personele iletilmiş, daha sonra da SGK’nın web sitesinde 15. 08. 2014 tarihinde yapılan duyuru ile atama konusunda tercihler alınarak sürecin işletilmeye başlandığı kurum çalışanlarına duyurulmuştur.
Yaşanan duruma ilişkin Sendikamız tarafından SGK Başkanı Yadigar Gökalp ile görüşmek için üç defa yazılı randevu talebinde bulunulmuş, bu talebimize olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap verilmemiş, görüşme girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.

BUGüNE KADAR SINAVIN İPTAL EDİLMESİ YöNüNDE HERHANGİ BİR GİRİŞİMİMİZ VE TALEBİMİZ OLMAMIŞTIR
Bilinmelidir ki Sendikamızca açılan ve Danıştay 2. Dairesinin 2014/2709 Esas no’lu kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilen dava, SGK tarafından yapılan bir yanlışın düzeltilmesi ve yapılan haksızlığın giderilmesi için açılmış bir davadır. Biyologlara başvuru hakkı verilmemesine, Müdürlerin sözlü sınavına tabi tutulmasına ve doktora yapanların doğrudan atanmasına yönelik bir davadır. Danıştay ise sadece biyologlar yönüyle yürütmeyi durdurma kararı vermiş durumdadır. Bu konuda Sendikamızın açmış olduğu başka bir dava da bulunmamaktadır. Kaldı ki kayırmacı kadrolaşmaya karşı liyakati ve yeterliliği esas alan yükselme sınavları talep eden Sendikamızdan böyle bir yaklaşım beklemek de abesle iştigaldir. Dolayısıyla açmış olduğumuz dava sınavın iptaline yönelik değildir.
Gerek Memur Sen, gerekse de Kurum tarafından Sendikamızın açtığı dava üzerinden sınav iptaline ilişkin spekülasyonlar yapıladursun, SGK’nın çeşitli düzeylerindeki yöneticiler ile yapılan görüşmelerde asıl problemin Başbakanlık Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin iptaliyle ilgili olduğu belirtilmiştir. Sınavın açıldığı tarihteki Başbakanlık Görevde Yükselme Yönetmeliği ile atamanın yapılacağı tarihteki Başbakanlık Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin birbirinden farklı olması, atama yapılmasının hukuken yanlış olacağı gerekçesiyle sınavın iptal edilebileceği Sendikamıza bildirilmiştir.
Bugün, SGK tarafından açılan görevde yükselme sınavının yaratmış olduğu tüm sorunların sorumlusu SGK Başkanlığıdır. SGK çalışanlarının yıllardır bu sınavı beklediği bilinmesine rağmen, başından itibaren bir takım hesaplarla işletilen bu süreci eline yüzüne bulaştıran, özensiz yaklaşımlar sergileyen SGK Başkanlığı, basiretsizliğinin ve sorumsuzca davranışının üstünü örtmeye çalışmaktadır.
SGK BAŞKANI VE BüRO MEMUR-SEN, NEREDEYSE SINAVIN BES TARAFINDAN DüZENLENDİĞİNİ İFADE EDECEKLER!
öncelikle, Hükümetin ve Devletin olanakları ile büyüyen Büro Memur Sen’in yıllardır yetkili olduğu kurullarda SGK emekçilerinin taleplerini sahiplenmediği herkes tarafından bilinmektedir. Büro Memur Sen, yıllarca şube başkanlarının, il temsilcilerinin, işyeri temsilcilerinin nasıl idareci koltuğuna oturduğunu, çalışanların sırtına basarak kendilerine nasıl kariyer yaptıklarını açıklamalıdır.
Sendika demeye dilimizin varmadığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun atama
Daire Başkanlığı gibi faaliyet gösteren Büro Memur Sen’in bağlı bulunduğu konfederasyon Memur Sen tarafından geçtiğimiz yıl imzalanan toplu sözleşme ortadadır. Yaklaşık üç milyon kamu emekçisinin zam hakkını hükümetle birlikte gasp ederek, enflasyon farklarının maaşlarımıza yansımasına engel olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Memur-Sen ve Büro Memur Sen, öncelikle SGK emekçilerine bunun hesabını vermelidir.
RESMİ AçIKLAMA YOKKEN İŞYERLERİNDE SINAV İPTALİNE İLİŞKİN SENDİKAMIZA DöNüK KARALAMA KAMPANYASI YüRüTENLERİ UYARIYORUZ!
Kuruluşundan bu yana emeğin haklarını savunma konusunda bir an bile tereddüt etmeyen BES’in kamu çalışanları nezdindeki güvenini bu tür algı operasyonlarıyla sarsacağını düşünenler yanılmaktadırlar. çünkü BES’in tarihinde kamu emekçilerine ihanetin, yalanın zerresine rastlanamaz.
Büro Emekçileri Sendikası olarak yürütmüş olduğumuz sendikal mücadelemizde, başta SGK emekçileri olmak üzere tüm büro emekçilerinin ONURLU SESİ olmayı amaç edindik. ödemiş olduğumuz tüm bedellere rağmen ilkeli duruşumuzdan asla taviz vermedik. Bundan sonra da bu dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi, Sosyal Güvenlik Kurumunu da birilerinin çiftlik gibi kullanmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
SGK BAŞKANLIĞINI UYARIYORUZ!
Bir an önce SGK emekçilerinin adil, objektif ve liyakat kriterlerine göre görevde yükselme ve atanma koşulları güvence altına alınmalıdır. Kayırmacılığa, ayrımcı uygulamalara bir an önce son verilmelidir. Bir an önce SGK Başkanlığı tarafından sınavın akıbeti ile ilgili açıklama yapılarak kamuoyu bilgilendirilmelidir.
Kurum tarafından Sendikamıza yönelik mesnetsiz iddialar, açıklamalar konusunda gerek hukuki gerekse meşru yollara başvuracağımızın bilinmesini isteriz.
İlgili Yargı Kararı İçin

Tıklayınız

. . .

MERKEZ YÖNETİM KURULU