ALTERNATİF YARGI YILI PROGRAMIMIZ

236

YARGI YILI AçILIYOR. . . FİLLER TEPİŞİYOR çİMENLER EZİLİYOR!
2014 adli yılı, toplumda “eşitlik”, “hukuk”, “adalet”, “bağımsız yargı” gibi kavramların içeriğinin boşaltıldığı ve büyük ölçüde erozyona uğratıldığı bir dönemde açılıyor. Siyasi iktidar çıkardığı yasalarla kendisini güvence altına almaya çalışırken, yargı kurumlarını baskı ve denetim altına alma girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye’de 71 yıldır devam eden yargı yılı açılış törenleri yargının güncel sorunlarının kamuoyu ile paylaşıldığı ve konu ile ilgili devletin diğer organlarına görüş ve düşüncelerin aktarıldığı bir içerikte yapılmaktadır. Bu toplantılarda hakim ve savcıların, avukatların sorunları ve talepleri gündeme gelirken günümüzde sayısı 55. 000 olan yargı emekçilerinden tek kelime bahsedilmez. Mübaşirinden zabıt kâtibine, yazı işleri müdüründen sosyal hizmet uzmanına, pedagog, sosyologundan infaz koruma memuruna kadar yoğun iş yükü altında büyük bir özveri ile görev yapan yargı emekçileri hep yok sayılmaktadır.


Konu ile ilgili olarak 26. 08. 2014 Salı günü sendikamız genel merkezinde basın toplantısı düzenlenmiş ve 1-7 Eylül 2014 tarihlerini kapsayacak sendikamızın alternatif yargı yılı etkinlikleri kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Genel Başkanımız Fikret ASLAN’ın okuduğu açıklama için

TIKLAYINIZ…

MERKEZ YÖNETİM KURULU