MAÇ OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ. . .

199


Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları için 05. 04. 2014 tarihinde GAZİSEM tarafından Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü, Şef ve Memur unvanları için açılan görevde yükselme sınavı sonuçları sınav tarihi üzerinden 5 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen halen açıklanmamıştır.
Yaşanan bu süreçte sınavın hemen ardından soruların sınav öncesinde sızdırıldığı, belli gruplar tarafından yandaşlara servis edildiği gibi iddialar ortaya atılmıştır. Gerek yazılı gerekse görsel basında ulusal düzeyde yayınlanmıştır. Her ne kadar Kurumca söz konusu iddialar yalanlansa da konu TBMM gündemine kadar gelmiş ve muhalefet partilerince defalarca dile getirilmiştir.
Hemen sonrasında ise Danıştay 5. Dairesi 2013/7936 Esas no’lu kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin çeşitli maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bunun üzerine de Kurumca yapılan duyuruda, sözlü sınava tabi kadrolar için yapılacak sözlü sınavın, Danıştay kararı sonrasında yeni bir düzenleme yapılana kadar ileri bir tarihe ertelendiği ve atamaların durdurulduğu ifade edilmiştir.
23. 07. 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te yapılan değişiklikle sözlü ve yazılı sınavın aritmetik ortalamasına göre atama yapılması gündeme getirilmiş, yani maç oynanırken kural değiştirilmiştir.
Yine Yardımcı Hizmetli kadrosunda görev yapanlar açısından, önceki sınav yönetmeliğine göre 60 puan üzeri not alanlar kazandı olarak ilan edilirken, yönetmelik değişikliği sonrasında başarı puanı 70 puan olarak açıklanmış, 60 puan alanların atanma hakları ellerinden alınmıştır. Sözlü sınava göre atama yapılacak olması nedeniyle 12 yıldır kayırmacı, yandaş ve torpil siyaseti güden uygulamaları bilen bir kısım SGK emekçisinin sınava girmemesine neden olmuş, Danıştay Kararı uyarınca yapılan düzenleme ile birçok SGK emekçisinin sınav hakkını gasp etmiştir.
Ancak, hak kayıplarını gözetmeksizin uygulamalarına devam eden SGK Yönetimi, bu güne kadar sebebi anlaşılmayacak bir şekilde Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü sınavına katılan personelin yazılı sınav puanlarını açıklamadığı gibi, sözlü sınava katılmak için gerekli olan baraj puanının kaç olduğunu da halen ilan etmemiştir. Hal böyleyken 15. 08. 2014 tarihinde Kurum intranetinden yapılan duyuruda 08. 09. 2014 tarihinden sonra sözlü sınav yapılacağı ilan edilmiş ancak halen kimlerin sözlü sınava çağrılacağı her nedense açıklanmamıştır.
Bu arada, Kurumda Biyolog unvanı ile görev yapan personelin sınav başvurularının SGK Görevde Yükselme Sınavında kabul edilmemesi üzerine Sendikamızca Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin 7. nci maddesinin ilgili bentlerine açılan davada Danıştay 2. Dairesinin 2014/2709 Esas no’lu kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kurumda açılan görevde yükselme sınavına aylarca çalışan, çocukları ve aileleri ile geçirecekleri vakti, açılan sınav için harcayan ve yandaş sendika üyesi olmadığı için önce vekil atanıp sonra bir üst unvana çıkarılıp, hülle yoluyla tekrar bir alt unvana asil olarak atanma şansı bulunmayan SGK emekçilerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hukuksuzluğun düzen haline geldiği, insanların haklarının emeklerinin hiçe sayıldığı şu ortamda Sendika olarak SGK emekçilerinin sesi olmaya devam edeceğiz.
Yapıldığı günden beri şaibeleri hiç eksik olmayan, ulusal basında sık sık haberleri yayınlanan, yazılı sınavın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen sonuçları halen açıklanmayan, SGK Görevde Yükselme Sınavının yarattığı olumsuz sonuçların takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Danıştay 2. Dairesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına karşın adım atmaya devam eden SGK Başkanlığını bir an önce cevap bekleyen soruları cevaplandırmasını bekliyoruz.
Bilinmelidir ki bu sınavları kimlerin kazandığı, kaçının yandaş sendikaya üye olduğu, yapılan sınavda SGK Sınav Komisyonlarının ne kadar adil ve ne kadar tarafsız olduğu, gerek sözlü sınav sonuçlarının video kayıtlarının Bilgi Edinme Kanunu gereği istenmesi gerekse liyakat ve kariyer gibi kıstasların ne şekilde uygulandığı her aşamada takip edilecek ve gerek üyelerimizin gerekse de diğer SGK emekçilerinin haklarının korunması için Sendikamızca her türlü hukuki yola başvurulacağı ve bu konuda tüm yasal ve meşru yollar kullanılacaktır.
SGK Başkanlığını süreci açık ve şeffaf yürütmeye, oluşan mağduriyetleri bir
an önce ortadan kaldırmaya davet ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU