M. SERDAR DEĞİRMENCİOĞLU: ESKİCİ GELDİ. . . (10. 08. 2014)

177

Eskici geldi mi, hemen anlaşılır. çünkü bağırır, “Eskici geldi, eskiciii!” diye. Kimi eskicinin sesi güzeldir, dinlemesi çok keyiflidir. Kimi eskicinin sesi ise dertlidir. Duyunca hüzünlenmemek zordur.
Yunanistan’da da eskici geldi mi, hemen anlaşılır. çünkü eskici geldi mi, “Palyacis” diye bağırır. Bu iki dili yansıtan “palyacis” sözcüğü, “palya” yani eskiler ve ardına eklenen Türkçeden gelme “-ci” takısı ile oluşturulmuştur.
Adı “eskici” olsun, “palyacis” olsun, ne olursa olsun eskici, eskiler alır satar. Eskiciden yenici olmaz.
***

Bugünlerde Türkiye’nin her yerinde eskiciler geziyor. Ama bu eskiciler, “Eskici geldi, eskici!” diye bağırmıyorlar. Tam tersine, eskici olduklarını gizliyorlar. Bunlar yeni tür eskiciler. . .
Biri çıkmış bağırıyor: “Kadın iffetli olacak. Mahrem-namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak!”
Bir başkası bağırıyor: “Kürtaj cinayettir!”
Bir diğeri çıkmış, bağırıyor: “Eşcinsellik hastalıktır!”
Bir başkası bağırıyor: “1 Mayıs Taksim’de kutlanamaz!”
Sanki eskiciler geçidi yapılıyor. Bağıran bağırana. . .
Bu eskiciler ağız birliği yapmışlar, hemen her cümlede “İnşallah” diyorlar, “Ulu Rabb’im” diyorlar. “Hayırlar” diliyorlar.
***

Türkiye’nin her yerinde yankılanan bağırtıların, yeni tür eskicilerin bağırtıları olduğunu anlamak gayet kolay. çünkü her söylediklerinde insanların arasında ayrımcılık yapmak var, adaletsizlik var. örnekleri bol. . .
İnsanları cinsiyetlerine göre sınıflamak, kadını erkekten aşağı görmek, kızları eve kapamaya kalkmak vs. hepsi ayrımcılık. Düpedüz adaletsizlik. . .
İnsanları cinsel yönelimlerine göre sınıflamak, sonra kimi yönelimlere hastalık demek de ayrımcılık ve haksızlık. . .
Ya insanlara etnik kökenleri nedeniyle ayrımcılık yapmak? Rum, Ermeni, Süryani, Kildani, Kürt diye aşağılamak, hatta hedef göstermek?
Ya insanlara inançları nedeniyle ayrımcılık yapmak? Hatta inançları nedeniyle hedef göstermek?
Ya her çocuğa bir inancın dayatılmasını sağlamak? Her yere imam hatip açmaya kalkmak?
Ya eğitimi, sağlığı paralı yapmak, sosyal güvenceleri yok etmek, toplumu neoliberal kapitalizmin boyunduruğuna sokmak, yoksulları çoğaltmak, zenginleri daha zengin kılmak?
***

Bunların hepsi ayrımcılık, adaletsizlik. . . Yani hepsi eskimiş fikirler. Türkiye’yi kaplayan eskici sesleri, eski fikirleri “ileri demokrasi” diye yutturmaya çalışanların seslerinden oluşuyor.

Eskiciden yenici olmaz. Eskici olduklarını gizlemeye çalışan, “Eskici geldi, eskici!” diye bağırmayan eskicilerden sakınmak gerekir.
Türkiye bu yeni tür eskicilere değil, gerçekten yeni fikirlere, gerçekten adalete, gerçekten eşitliğe ve özgürlüğe susamış durumda. . . Hem de nicedir. . .
10. 08. 2014 – EVRENSEL