BİTLİS İL TEMSİLCİLİĞİMİZ SÜRGÜN EDİLEN ÜYEMİZ FEHİM DÜZCE İÇİN BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

299

Bitlis İl Temsilciliğimiz 07. 08. 2014 Perşembe günü, Tatvan Malmüdürlüğü’nde çalışmakta iken Mutki Malmüdürlüğü’ne sürülen üyemiz Fehim Düzce için Defterdarlık önünde basın açıklaması yaparak sürgüne tepki gösterdi.
Bitlis KESK Bileşenleri olarak yapılan basın açıklaması için