LEYLA ALP: ‘AFEDERSİNİZ’ FAŞİSTSİNİZ! (08. 08. 2014)

171

Af etmek hepimizin bildiği gibi özür dilemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Ama aynı zamanda bir durumu bir kimliği aşağılamak manasında da kullanılır ki memleketimizde erk sahipleri tarafından kullanımı genel olarak böyledir. Yani güç sahibi özür dilemez, söylediği şeyin bir özür olduğunu bir kusur olduğunu ifade eder. Bu olunmaması gereken şeyi kusuru birileri yapmıştır, olmuştur o da mecbur söyleyecektir.
“Afedersin kadın mıdır, kız mıdır belli değil, Afedersin Ermeni, Afedersin Rum, Afedersin Alevi… bu ‘kusurlara’ verilebilecek örneklerdendir.
Resmi kaynaklara göre Hititleri, Persleri, Romalıları, Arapları, Mezopotamyalıları ağırlamış bir coğrafya yıllardır bu tür saygısızlıklara tanıklık
ediyor. Bu durumu sadece densizlik, düşüncesizlik, saygısızlık olarak adlandırıyor olmamızın verdiği güçle her seferinde birileri “Afedersin …” oluyor.
Bu olunmaması gereken durumun, kusursun adı ne Alevilik, ne Ermenilik ne Kürtlüktür oysa… Olunmaması gereken büyük kusurun adı ırkçılıktır… Faşistliktir…
İnsan Alevi, Ermeni, Yahudi olmayı kendisi seçmez ama faşist olmayı kendisi bilerek, isteyerek kendi özgür iradesiyle seçer…
Peki nasıl faşist olunur?
Bir insanın kimliği, cinsel tercihi, milliyeti, dili, dini, ırkı ile ilgili aşağılayıcı cümleler kuruyor ya da kuranı alkışlıyorsanız,
Dili, özgürlüğü, emeği için sokağa çıkan insanların joplanmasını, dövülmesini ‘makul’ görüyor, şiddet uygulayan polisin nasıl olup da sabrettiğine şaşırıyor ya da şaşırana şaşırmıyorsanız,
Kürdüm diyene yan gözle bakıyor, Ermeni olana sırt çeviriyorsanız,
Yan komşunuzun Alevi ya da Rum olmasından rahatsızlık duyuyorsanız,
LGBTİ bireylerin ‘sapık’ olduğuna inanıyorsanız,
Kadına şiddetin ‘bazen’ haklı gerekçeleri olduğunu düşünüyorsanız,
Sizin düşündüklerinizi düşünmüyor, sizi savunmuyor, desteklemiyor diye insanları yaftayıp, hedef gösteriyorsanız,
Parkını, ağacını korumak için eylem yapan insanlara “terörist” elinde silah, balta insan doğrayanlara “öfke örgütü” diyorsanız,
Evlatlarının kemiklerini arayan Cumartesi annelerinin ‘ analıklarını’ sorguluyorsanız,
Roboski’de öldürülen çoğu çocuk 34 köylünün öldürülmesine ‘ama onlarda kaçakçı’ diyorsanız,
Tecavüze uğrayan kadın ya da çocuğun rızası olabileceğini aklınızdan geçiriyorsanız,
14 yaşında öldürülen bir çocuk için ‘ ama elinde sapan’ vardı diyorsanız,
14 yaşında öldürülen bir çocuğun annesini meydanlarda yuhalatıyor veya yuhalıyorsanız,
19 yaşında döve döve öldürülen bir gencin davasında katilleri savunuyorsanız,
13 yaşında 12 kurşunla öldürülen bir çocuğun ‘ terörist’ olduğuna inanıyorsanız,
Afedersiniz ama faşistsiniz. . .
Ve Faşizm hiç de af edilecek bir şey değildir

08. 08. 2014 – T24