YALANLARA DİREN 4/C’Lİ

241

GüVENCESİZ çALIŞMA çAĞDAŞ KöLELİKTİR!
TBMM’de görüşülmesi devam eden Torba Yasaya eklenen bir madde ile gerek AKP gereksek memur kolları tarafından kamuoyuna “müjde” olarak sunulan düzenleme ile kamuda çalışan 4/C’li personele iş garantisi geldi söylemleri ile konu manipüle edilmiştir.
özellikle Memur-Sen tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı bir süreçte AKP’yi kamuoyunda şirin gösterme gayreti içerisindedir.
Konu ile ilgili olarak Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenlenmiş, görüş ve önerilerimiz kamuoyuyla paylaşılmıştır.


243px; Genel Başkanımız Fikret Aslan’ın okuduğu açıklama için