NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE ANGARYAYA SON VERİLSİN!

192

NüFUS EMEKçİLERİ AĞIR İŞ YüKü ALTINDA EZİLMEYE DEVAM EDİYOR
Tüm seçim süreçlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde de nüfus emekçileri yine ağır iş yükü ile karşı karşıya bırakılmıştır. 2007 yılında adres kayıt sisteminin muhtarlıklardan alınarak devredilmesiyle başlatılan yeni süreç nüfus emekçilerinin sorunlarını katmerleştirmiş, var olan sorunlarına yeni ve daha ciddi sorunlar eklemiştir.
2007 yılından sonra zaten iş yükü fazla olan nüfus müdürlüklerinde, iş yükü daha da artmıştır. Seçim dönemlerinde gece-gündüz çalışmak zorunda bırakılan nüfus emekçilerine harcadığı emeğin karşılığı olmayan cüzi miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenerek angarya çalıştırma ve esnek çalıştırma nüfus müdürlüklerinde yaygınlaştırılmıştır. 2013 yılı itibari ile ise fazla çalışma ücreti adı altında ödenen iyileştirme ücretleri, diğer kurumlarda olduğu gibi 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kesilmiştir. Fazla çalışma ücreti ödenmemesine rağmen öSYM’nin merkezi sınavlarının yapıldığı hafta sonları, valilik talimatı ile nüfus müdürlükleri açık tutulmakta; nüfus emekçileri angarya çalışmaya zorlanmaktadır.
Hükümetin yıllardır alt yapısını hazırlayamadığı yeni kimliklerin 2014’ten itibaren yeni kimliklerin verilmeye başlanacağını açıklamıştır. Yeni kimlik çalışmasının dışında, pasaport işlemlerinin de nüfus müdürlüklerine devredileceği açıklaması nüfus emekçilerinin yeni bir iş yükünün altına gireceğini göstermektedir.
Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesi olan içinden geçtiğimiz bu günlerde nüfus emekçileri yaz dönemi yani izin dönemi olması nedeniyle zaten yetersiz olan personel sayısının yarıya düştüğü, seçim dönemi ve bayram nedeniyle adreslerini yaptıramayanların nüfus müdürlüklerine akın ettiği şartlarda çalışmak durumunda bırakılmıştır. Havanın sıcaklığı ve uzayan kuyruklar vatandaşla çalışanlar arasında gerilime neden olmaktadır.
Diğer taraftan adli sicil kayıtlarının nüfus müdürlüklerince verilecek olması, önümüzdeki günlerde yeni kimliklerin verilmeye başlanacak olması, pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredilecek olması, genel seçimler sürecinde nüfus müdürlüklerinin çalışma şartlarını daha da ağırlaştıracak bir döneme girileceğinin ipuçlarını vermektedir.
Nüfus emekçileri en temel sosyal haklardan olan yemek, ulaşım ve kreş hakkından yoksundur. Gerek çalışırken gerekse görevde yükselme durumlarında ayrımcı ve kayırmacı yaklaşımlara maruz kalan, ağır iş yükü altında eksik personelle fedakârca çalışan,
ama Hükümetin yanlış uygulamaları nedeniyle her fırsatta vatandaşla karşı karşıya getirilen, güvencesiz esnek ve angarya çalıştırmaya maruz bırakılan nüfus emekçileri bütün bu uygulamaları hak etmemektedir.
Bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Nüfus Müdürlüklerinde yeterince kadrolu personel istihdam edilerek nüfus emekçilerinin ağır iş yükü ve angarya çalıştırma ortadan kaldırılmalıdır. Genel, yerel, cumhurbaşkanlığı seçimleri, referandumlar ve ekstra iş yoğunluklarının olduğu olduğu dönemlerde nüfus emekçilerine bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Nüfus emekçilerinin insanca çalışma koşulları sağlanmalı, insanca yaşayacak ücrete kavuşturulmalıdır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU