ŞİŞECAM İŞÇİLERİ SENDİKANIN ANAHTARINI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA BIRAKTILAR

219

Şişecam grevinin “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu” gerekçe gösterilerek, 27 Haziran 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanması üzerine şişecam işçileri bugün Milli Kütüphane önünde biraraya gelerek Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı’na yürüdü.
İşçilere emek ve meslek örgütleri ile siyasi parti temsilcileri de destek verdi.
Kristal-İş Genel Başkanı Bilal çetintaş yaptığı açıklamada “Grevi yasaklama kararı, Hükümetin işçi hakları karşısında ne kadar keyfi, hukuk tanımaz ve hasmane tutum içinde olduğunun açık bir kanıtıdır. AKP hükümetinin hak, hukuk gibi bir derdi yoktur. Hükümetin demokrasiye, işçi haklarına, sendikal hak ve özgürlüklere zerre kadar saygısı yoktur. Mazlumun, mağdurun değil, paranın ve sermayenin yanındadır. AKP hükümeti, 5800 cam işçisini, ailelerini, çocuklarını, onların geleceğini değil Şişecam’ın çıkarlarını düşünerek hareket etmiştir.
AKP işbaşına geldiğinden bu yana grev hakkını ortadan kaldıran kararlarla, örgütlenme hakkını engelleyen yasa ve uygulamalarıyla işçileri sermaye karşısında korumasız bırakmıştır. İşçilerin örgütlenme ve hak arama yollarının kapatılması da Soma gibi facialara davetiye çıkarılmaktadır. AKP hükümetinin bu hukuksuz, keyfi veg rev düşmanı kararını sendikanın anahtarını çalışma Bakanı’na teslim ederek protesto edeceğiz. “dedi.
Son olarak, cam işçilerinin hak arama mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, toplu sözleşme taleplerinin kabul edilinceye ve keyfi olarak işten atılan arkadaşlarının işe dönüşü sağlanana kadar meşru ve demokratik yöntemlerle mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.
“İş ekmek yoksa barış ta yok”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Sadaka değil hakkımızı isteriz” sloganları atan işçiler açıklamanın ardından siyah kurdeleli anahtarı bakanlığa teslim ettiler.