AKP’NİN HUKUKSUZ GREV ERTELEMESİNİ KINIYORUZ!

209

ŞİŞECAM İŞçİLERİNİN HAKLI MüCADELESİNİN YANINDAYIZKristal-İş Sendikasına üye 5800 Şişecam işçisi 10 ayrı fabrikada 20 Haziran’da greve çıkmışlardı. Talepleri gayet netti insanca yaşayabilecekleri bir ücret ve işgüvencesi istiyorlardı. Ağır iş koşullarında çalışan cam emekçilerinin önemli bir kısmının asgari ücretle çalıştığı, bunun dışında ise ortalama ücretin 1400 TL olduğu koşullarda üretimden gelen güçlerini kullanarak greve çıktılar.
BİR AKP KLASİĞİ:
“GREV ERTELEMESİ”
AKP Şişecam işçilerinin haklı taleplerini görmek yerine şişe cam patronlarının talebi ile grev erteleyerek, her zaman olduğu gibi sermayenin temsilcisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Şişecam grevinin 8. gününde hiçbir hukuksal dayanağı olmayan, milli güvenlik ve sağlık gibi mesnetsiz bir gerekçe ile grev ertelenmiştir. Etkisi olmayan ve kırılabilecek grevlerin daha çok içini boşaltmaya dönük politika uygulayan AKP, etkili grevlerde ise erteleme yoluna giderek kimlerin safında yer aldığını her seferinde ortaya koymaktadır.
Yargı kararlarını yok saymayı artık alışkanlık haline getiren AKP’nin milli güvenlik ve sağlık gerekçesi ile değil ekonomik nedenlerle grev ertelemesine gittiği açıktır. Bu grevlerin ertelenmesi için işverenlerin zarar ediyoruz demesi AKP’nin grev ertelemesi için emir telakki etmektedir.
İnsanca yaşanacak ücret ve iş güvencesi bugün için ülkemizde tüm emekçilerin talebidir. AKP yaptığı grev ertelemesi ile bu talebimizi ertelemeye çalışmaktadır.
İNSANCA YAŞAM BİR HAKTIR, ERTELENEMEZİnsanca bir yaşamı kazanmanın, geçmiş mücadele deneyimlerimizden yola çıkarak emekçilerin birleşik mücadelesi ile olacağı inancı ile Şişecam emekçilerini selamlıyor, her daim yanlarında olacağımızı kamuoyu ile de paylaşıyoruz….