ŞİŞECAM İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYOR, MÜCADELELERİNİ SELAMLIYORUZ!

222


Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası arasında Şişecam’a bağlı işyerleri için sürdürülen 24. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 fabrikada 5800 cam işçisinin grev beşinci gününde tüm coşkusuyla devam ediyor.
Bir yandan çalışma koşullarındaki olumsuzluklar ve çalışanlar arasındaki ücret uçurumu, öbür taraftan işverenin çalışanlarının emeğini ucuza mal etme girişimi, işçilere greve gitmekten başka seçenek bırakmamıştır.
Ekonomik ve sosyal hakları güvensiz çalışmayla ellerinden alınan cam işçilerinin taleplerinin karşılanmadığı TİS süreci bugün tüm işçi ve emekçilerin yaşadığı temel sorunlardan birisidir. İşçilerin seslerinin duyulmadığı, taleplerine yer verilmediği TİS masalarında patronların verdiği mesaj “güvencesiz, düşük ücretle uzun çalışmaya razı olun!” mesajıdır.

İşçilerin, emekçilerin yüzlerce yıllık mücadelesinin sonucunda tırnakları ile kazıyarak elde ettiği haklara göz dikmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.
AKP’nin ve sermayenin dikensiz gül bahçesi hedefiyle emeğe dönük sömürü ve baskıların arttığı bu dönemde işçilerin onurlu direnişi, esnek çalışma, taşeronlaştırma, düşük ücret, güvencesiz ve her türlü sosyal haktan yoksun ve örgütsüz çalışmaya, kölelik düzenine karşı
sürdürülecek daha güçlü bir mücadelenin de çağrıcısıdır.
KESK olarak, Şişecam işçilerinin başlattıkları grevin ve
haklı ve meşru mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. İşçilerin talepleri karşılanmalı, emeklerinin karşılığı verilmelidir. Yıllardır grevli toplu sözleşme mücadelesi veren KESK, emeğin hak alma mücadelesindeki tüm dostlarıyla olduğu gibi Kristal İş’le de dayanışmasını sürdürecektir.

Yürütme Kurulu