BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 16 (22) YAŞINDA. . .

269

1990’lı yılların başında başlattığımız sendikal haklar ve emek mücadelemizi siyasi iktidarların her türlü baskı ve şiddet politikalarına rağmen sürdürüyoruz. Maliye, yargı, sosyal güvenlik, emekli sandığı, turizm ve banka emekçileri olarak 1992 yıllında ardı ardına kurduğumuz meslek sendikalarını 22 Haziran 1998 yılında işkolu sendikasına dönüştürerek büro işkolunda daha önce sendikalaşamamış bakanlıklar, genel müdürlükler, müsteşarlıklarla birlikte gelinen dönemde 55 kamu kurumunu kapsayan 200 binin üzerinde potansiyele sahip güçlü bir işkolu sendikası yarattık.
BES’İN TARİHİ;Büro Emekçilerinin insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek,Eşit, özgür, laik ve demokratik bir Türkiye,ülkemizde, bölgemizde dünyada barış,Kadınların eşitlik,çevre ve doğa için verilen,Engelli yurttaşlarımızın engelsiz bir dünyaMüCADELESİNİN TARİHİDİR. . .
kckspan style=color: 0000cd;BES;Tüm emekçilerin iş güvencesi ve iş güvenliği mücadelesinin,Adil bir vergi, yargı, sosyal güvenlik sistemini savunur, vergi, yargı ve sosyal güvenlik sisteminden mağdur olan yurttaşlarımızın,Her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı mağdurun,kckspan style=color: 0000ff;YANINDADIR. . .
BES;Eşit işe Eşit ücreti,İşyerlerinin demokratikleşmesini,İşyerlerinde dayanışmayı,Din, dil, ırk ve mezhep ayrımına karşı, inançlara ve kültürlere saygıyı, halkların kardeşliğinikckspan style=color: a52a2a;SAVUNUR. . .
kckspan style=color: 006400;BES;Mobinge karşı,Performans uygulamalarına karşı,Rotasyona karşıkckspan style=color: 2f4f4f;MüCADELE EDER. . .
BES;Hopa’da EŞKİYA,Gezide çAPULCU,Soma’da, Şırnak’ta MADENCİ’dir.
NE GEçMİŞ TüKENDİ NE YARINLAR!Büro Emekçileri Sendikası 22 Haziran 2014 tarihi itibariyle 16 (22) yıldır kararlılıkla, inançla, umutla mücadele etmeye devam ediyoruz.
Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir inancıyla bundan sonra da yılmadan, emeğin evrensel değerleri üzerinden, özelde büro emekçilerinin, genelde kamu emekçilerinin talepleri için mücadele ekmeye devam edecektir.
ülkemizin eşitlik, özgürlük, laiklik ve barış mücadelesinin içinde de geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.
SEN YOKSAN BİR EKSİGİZ. . . BüRO EMEKçİLERİNİN ONURLU SESİ BES’İN MüCADELESİNE TüM BüRO EMEKçİLERİNİ DAVET EDİYORUZ.
kckspan style=24px;SENDİKAMIZIN 16. (22) KURULUŞ YILI TüM EMEKçİLERE KUTLU OLSUN