İŞKUR EMEKÇİLERİ: BU KADER DEĞİL, ARTIK YETER!

265

5. 6. 2014 Perşembe günü, Ankara 1 Nolu Şubemiz tarafından, İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün 17 özel güvenlik işçisini keyfi olarak işten çıkarma girişimini protesto etmek amacıyla Genel Müdürlük önünde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Basın açıklamasına Genel Başkanımız Fikret Aslan, Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı, Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın Şişman, Genel Kadın Sekreterimiz Meryem çağ ve Genel Toplu İş Sözleşmesi ve Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal katılmışlardır.
Açıklamayı yapan Şube Başkanımız İsmet MEYDAN, taşeron sistemiyle örgütsüz, güvencesiz çalışma koşullarında meydana gelen iş cinayetlerinin “fıtrat” diye yutturulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, iş koşullarını iyileştirmekle, denetlemekle görevli olan ve istihdam kurumu İŞKUR’da 17 özel güvenlik görevlisinin görevine hiçbir gerekçe gösterilmeden son verilmek istendiğini belirtmiştir.
Açıklamada konuşma yapan Genel Başkanımız Fikret ASLAN ise, İŞKUR’daki bu uygulamanın tamamen hukuk dışı, siyasi ve taşeronlaşma zihniyetiyle gerçekleştiğini, Genel Müdürlük yetkilileriyle görüşüldüğünü, BES olarak 17 özel güvenlik görevlisinin işten çıkarılması karşısında mücadeleye devam edileceğini belirtmiştir.
Basın Açıklaması Metni İçin

Tıklayınız

. . .