KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMUNDAN 1 MAYIS ÇAĞRISI

245

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TüRK-İŞ ve çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü üyesinin katılacağı, 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingi için Ankara 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından TüRK-İŞ Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda tüm işçi ve emekçiler, 1 Mayıs’ta hırsızlığa, talana, yoksulluğa, savaş kışkırtıcılığına, yasaklara, baskı ve katliamlara karşı barış, demokrasi ve özgürlük talepleri için 1 Mayıs’ta Sıhhiye Meydanına davet edildi.
Toplantıya; TüRK-İŞ Ankara İl Temsilcisi Mesut Yıldırım, KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız İsmet Meydan, DİSK Ankara 2 No’lu Şube Temsilcisi Ayhan Gültekin ve TMMOB İKK adına Eren çakmak katıldı.
Ankara 1 Mayıs Tertip Komitesi adına açıklama yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız İsmet Meydan, siyasi iktidarın toplumun farklı kesimlerinin giderek artan ve acil çözüm bekleyen sorunlarını geri plana ittiğine dikkat çekerek, ‘Bugüne kadar attığı her adımda sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep eden, aykırı olan her sesi susturmak isteyen, demokratik talepleri aşırı şiddet uygulayarak bastırmaya çalışan siyasi iktidarın kendine demokrat ve sahte özgürlükçü yüzü toplumun geniş kesimleri tarafından başlanmıştır. Bu nedenle 1 Mayıs’ın baskı ve yıldırma politikalarına karşı kitlesel olarak kutlanması barış, özgürlük taleplerinin öne çıkartılması gerektiği açıktır. Tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde hırsızlığa, talana, yoksulluğa, savaş kışkırtıcılığına, yasaklara, baskı ve katliamlara karşı barış, demokrasi ve özgürlük talepleri ile alanlara davet ediyoruz’ dedi.


235px;