26.03.2014 – 4-5 VE 17 HAZİRAN 2013 TARİHLERİNDE, ÜYEMİZİN İŞ BIRAKMA EYLEMLERİNE KATILDIĞI GEREKÇESİYLE VERİLEN DİSİPLİN CEZASINI YARGI İPTAL ETTİ

273

Konfederasyonumuz KESK’in aldığı kararlar doğrultusunda 4-5 ve 17 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan iş bırakma eylemine katılan üyemiz Serap Kılıç  hakkında davalı idare tarafından 4-5 ve 17 Haziran 2013 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak