MARDİN ŞUBEMİZ KARS TÜİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

270


Mardin Şubemiz 19. 03. 2014 çarşamba günü Kars TÜİK Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan olayla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.
20. 03. 2014 Perşembe günü Şubede yapılan basın toplantısına Şube Başkanımız Mustafa üstündağ Benli ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizden Ruknettin öncü ile Ahmet Dilen katıldı.
Şube Başkanımız Mustafa üstündağ Benli yaptığı açıklamada, AKP’nin iktidara gelmesinden bu yana işkolumuzda güvencesiz çalışma, ücret adaletsizliği, kadrolaşma, performans ve mobbing uygulamalarının iş barışını bozduğunu belirterek “Dün Kars TÜİK Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan üzücü olay Hükümetin kamuda yarattığı düzenden bağımsız değildir. Veysi ERİM sendikamızın üyesi olup, Kars TÜİK Bölge Müdürlüğünde Sosyolog kadrosunda görev yapmaktadır. Bu süreçte kendisine TÜİK Bölge Müdürü tarafından mobbing uygulandığını sendikamıza bildirerek, 30. 07. 2012 tarihinde göreve başladığı ilk gün kendisine Kürt olup olmadığının sorulduğunu, Kürt olduğunu söylemesi üzerine görev yaptığı süre boyunca rencide edici, onur kırıcı sözlere maruz kaldığını, etnik kimliğinden dolayı aşağılanma, yalnızlaştırılma ve ötekileştirilme v. b uygulamalar suretiyle mobbing uygulamalarına maruz kaldığını ifade etmiştir. Bu baskılar nedeniyle Diyarbakır’a tayin olmak istemiş ancak bu talebi de reddedilmiştir. Kurumda yaşadığı bu baskıları dilekçe ile kurum başkanlığına da bildirmiştir. Veysi ERİM bütün bu uygulamaların sonucunda psikolojik olarak travma yaşamıştır. Mardin Şubesi olarak kamuda gerek hizmet alan gerekse de hizmet verenler açısından her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, çalışma yaşamının demokratikleştirilerek tüm çalışanların eşit, adil, liyakata dayalı çalışma koşullarına sahip olması için bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonrada aynı kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. ” dedi.