8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

221


Büro Emekçileri Sendikası olarak, eşit işe eşit ücret talebiyle başlatmış olduğumuz mücadelemizi, insanca bir yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek şiarıyla sürdürüyoruz.
Kamu hizmetlerinin özelleştirildiği, esnek, kuralsız, güvencesiz, performansa dayalı çalışmanın yaygınlaştığı, iş yükümüzün her geçen gün arttığı bir ortamda, iş kanunundan sosyal güvenliğe, sendikalar kanunundan ulusal istihdam stratejisine kadar birçok emekçi düşmanı yasal düzenlemeler ile kadınlar düşük ücretle çalışmaya zorlanmakta ve işsizliğe mahkum edilmek istenmektedir.
Kadınlar, çalıştıkları işyerlerinde bir taraftan yükselme ve terfilerde ayrımcılığa maruz kalırken, diğer taraftan tacize, şiddete ve mobbinge uğramaktadırlar.
Daha çok sömürü daha çok ucuz iş gücü ve savaşlarda daha çok ölüm isteyen AKP, kadınları güvencesizliğe, işsizliğe hapsetmek istemekte, 3 çocuktan 5 çocuğa yükselttiği muhafazakar politikasıyla bir yandan da kurumlarda bulunan kreşleri kapatarak kadınlara evin yolunu göstermektedir.

Kadın ve erkeği eşit görmediğini açıklayan, kadının kimliğini reddeden, eril iktidarını her gün yeniden üretmek için kurguladığı aile içine hapseden “fedakar anne, iffetli eş ve sigortasız işçi” haline getiren, kürtaj yasağı, çocuk doğurma baskısı altında bırakan, ırkçı, gerici, piyasacı politikalarla eğitim ve sağlık başta olmak üzere en temel haklarına ulaşmasının önüne geçen AKP’nin gerici-muhafazakar politikalarına karşı sözümüzü söylemek ve yolsuzluğa, yoksulluğa hayır demek için alanlarda olacağız ve taleplerimizi hep birlikte haykıracağız:

– Kadrolu, güvenli iş,
– Kadın istihdamı önündeki engellerin kaldırılarak, işe almada, terfi ve yükselmelerde pozitif ayrımcılığın uygulanmasını,
– İnsanca bir yaşam için eşit işe eşit ücret; ek ödemelerin maaşlarımıza dahil edilerek emekli aylıklarımıza yansıtılmasını,
– 666 sayılı KHK ile el konulan ikramiyelerimize ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak ödenmesini,
– İşyeri çalışma koşullarının engelli çalışanlar göz önünde bulundurularak düzenlenmesini,
– Kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda kreş, gündüz bakımevlerinin oluşturulmasını,
– Kadını aile ve namus ile kurumsal olarak da özdeşleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kaldırılarak Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nın kurulmasını,
– Kadını eğitimden, yaşamdan koparan, çocuk gelinleri meşrulaştıran, çağdışı, gerici yaklaşımın son örneği 4+4+4 eğitim sisteminin kaldırılmasını,
– Nitelikli, etkin, ulaşılabilir, eşit, parasız anadilinde kamu hizmetinin sağlanmasını,
– Savaşa, ranta, ayakkabı kutularına değil, halk için eşit ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe düzenlenmesini,
– 8 Mart’ın resmi tatil edilmesini talep ediyoruz.
YAŞASIN 8 MART